Skrytá krása grafity v Kysaku

Rozvíjať prirodzený talent mladých ľudí, pomôcť im nájsť si svoje miesto a štýl v novodobom umení je cieľom týždňovej medzinárodnej mládežníckej výmeny Hidden beauty of graffiti (Skrytá krása grafitty) podporenej z programu ERASMIS +. Letný tábor sa koná tento týždeň v Škole v prírode v Kysaku. Garantom výmeny je CVČ - Regionálne centrum mládeže, školské zariadenie Košického samosprávneho kraja.

Cieľom tohto projektu je aj poukázať na rozdiely medzi legálnymi a ilegálnymi grafitty, získať informácie, ako sa toto umenie vytvára a pomocou kreatívnej metodológie a prístupov neformálneho vzdelávania, zdôrazniť potrebu výchovy založenej na princípoch rovnosti a anti-diskriminácie.

„Účastníkmi sú mladí ľudia so záujmom o získanie nových vedomostí o grafitty, so záujmom o umenie ako také, aktívni so záujmom o dianie okolo seba a o kultúrne hodnoty doma aj v Európe. Projekt dáva príležitosť kreativite mladých, vzájomnej inšpirácii a rozvoju skrytého potenciálu v mladých ľuďoch. Metodológia mládežníckej výmeny vychádza zo zásad neformálneho vzdelávania. Do projektu medzinárodnej mládežníckej výmeny Hidden beauty of graffiti je zapojených 43 mladých ľudí a mládežníckych lídrov z 9 ich krajín Európy: Belgicko,Fínsko, Grécko,Lichtenstain, Španielsko, Taliansko, Švédsko, Rakúsko a Slovensko,“ hovorí riaditeľka CVČ - Regionálne centrum mládeže Erika Munková.

„Mladí absolvujú umelecké workshopy zamerané na tvorbu a význam grafitty, tanečný workshop, rôzne aktivity neformálneho charakteru , budú prezentovať vlastné krajiny a pripravia program pre ostatných, navštívia miesta s legálnymi grafitty v Košiciach a budú spoločne prezentovať výsledky svojej práce na spoločnom grafitty na jednej zo stien budovy Školy v prírode v Kysaku v sobotu 25. júla,“ dopĺňa Kristián Fazekaš , vedúci neformálnej skupiny Mladí lídri RCM.

Pobyt v zahraničí prispieva k silnej sebareflexii. Vzájomné obohatenie sa o skúsenosti rozvíjajú budúci potenciál mládeže aj v ich budúcom pracovnom uplatnení sa doma aj na medzinárodnej pôde. Očakávaným dopadom je aj aktivizácia a motivácia mládeže o zapojenie sa do miestnych projektov zameraných na skrášľovanie verejného priestranstva.
Zároveň by táto výmena mala zvýšiť povedomie o dôležitosti sebarealizácie mládeže a podpory umenia aj takýchto aktivít, ktoré prispievajú k znižovaniu kriminality a podpory rozvoja potenciálu mládeže. Medzinárodný kontext môže prispieť k lepšiemu pochopeniu "správy" mladých ľudí ku svetu prostredníctvom tohto umenia.

Autor/zdroj: Katarína Jantošovičová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.07.2015 09:00
Upravené: 16.10.2021 13:48

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001