Šansónová ľalia rozkvitla pre Nikolu Šoltésovú

Víťazkou prvého ročníka speváckej súťaže Šansónová ľalia je študentka 4. ročníka Konzervatória Jozefa Adamoviča na Exnárovej ulici v Košiciach Nikola Šoltésová.

Koncom novembra vyvrcholil prvý ročník speváckej súťaže Šansónová ľalia. Táto súťaž bola nielen celoslovenská, ale mala aj medzinárodný rozmer, pretože sa na nej zúčastnili aj súťažiaci z Čiech. Farby nášho kraja reprezentovala žiačka 4. ročníka Konzervatória Jozefa Adamoviča na Exnárovej ulici v Košiciach Nikola Šoltésová. Úspešne sa prebojovala cez 1. a 2. kolo súťaže, ktoré sa uskutočnili v Topoľčanoch, do finále. Z finálového kola, do ktorého postúpilo iba sedem speváčok, vyšla víťazne.

Odborná porota, v ktorej boli známe mená slovenského šansónu ako Janka Hubinská, Andrea Zimányiová, Katka Feldeková, Alica Gogová a ďalší, vysoko hodnotili komplexný výkon Nikoly Šoltésovej. Skĺbili sa v ňom muzikalita, krásny hlas, spevácka technika, výraz, výborná výslovnosť vo všetkých jazykoch, v ktorých spievala, či už po francúzsky, po slovensky, po česky, alebo po anglicky, so skvelým vnútorným prežitím a hereckým stvárnením. 
Nikola Šoltésová

O účinkovaní v súťaži hovorí  v rozhovore:

Prečo ste sa rozhodli zúčastniť súťaže Šansónová ľalia?
„Na súťaži som sa zúčastnila, pretože veľmi rada spievam a neorientujem sa len na jeden žáner, práve naopak, a toto bola skvelá príležitosť naučiť sa, ako má šansón naozaj vyzerať. Takže som si chcela rozšíriť obzor, získať novú skúsenosť. Finančná výhra bola tiež zaujímavým lákadlom.“

Aká bola atmosféra súťaže?
„Atmosféra bola veľmi príjemná. Keď to porovnám s inými, tak sme mali na všetko dostatok času, čo oceňujem najviac. Nikto nás nikam nehnal, mohla som sa dôkladne pripraviť na svoje vystúpenie. Samozrejme, medzi súťažiacimi panovalo isté napätie, ale napriek tomu boli všetci priateľskí. Problém trošku nastal v druhom kole, keď sme mali spievať aj s kapelou. Šansón sa vyznačuje tým, že okrem spevu doň interpret vloží aj emočný prežitok. Vtedy je na hudobníkovi, aby speváka nasledoval, a to sa nie vždy darilo, keďže kapela mala urobené vlastné aranžmány na dané skladby a nebola až tak pripravená interpreta po výrazovej stránke sledovať. Zo súťaže si odnášam veľkú skúsenosť, čo sa týka spolupráce s kapelou, vystupovania pred kamerou a pred odbornou porotou, ktorá nás hodnotila a radila nám. Taktiež som sa spriatelila s ostatnými súťažiacimi a navzájom sme sa obohatili.“

Čomu by ste sa chceli venovať vo svojom profesionálnom živote?
„V profesionálnom živote by som sa chcela venovať umeniu, preto som sa prihlásila na Konzervatórium Jozefa Adamoviča v Košiciach. Mojim hlavným zameraním je herectvo, ale popri tom aj spievam a určite v tom budem pokračovať. Ideálnym súladom by pre mňa bol muzikál, no baví ma, samozrejme, aj činohra. Chcela by som hrať, no páči sa mi aj spievať v kapele. Práve táto súťaž mi ukázala, že by som sa mohla zamerať aj na spievanie šansónov, keďže som svojou interpretáciou presvedčila porotu.“

Čo si odnášate so sebou zo súťaže okrem prvenstva a vecnej ceny?
„Aký je to pocit, vyhrať takúto súťaž? Bol to pre mňa šok s eufóriou, tak 50:50, pretože som nečakala, že vyhrám. Finálové kolo bolo veľmi vyrovnané, všetky dievčatá spievali skvelo a boli niečím zaujímavé. Keď mám povedať pravdu, dúfala som aspoň v tretie miesto, no keď vyhlásili umiestnených na treťom a druhom mieste, už som neverila, že prvou by som mohla byť ja. Preto ma výhra zaskočila. Ale bola som naozaj rada, že sa moja snaha a čas venovaný príprave na súťaž takto vyplatili.“

Aký máte vzťah k šansónu?
„Šansón je pre mňa pieseň, ktorá sa spieva naozaj od srdca a ktorá má výpovednú hodnotu. Je to také divadlo v troch minútach. Páči sa mi, že poskytuje priestor na vyjadrenie aj inými prostriedkami, než spevom. Práve to ho robí takým zaujímavým a pôsobivým. Táto súťaž mi pomohla naozaj ho pochopiť a vychutnať si ho.“

Celoslovenskú súťaž Šansónová ľalia vyhlásilo Občianske združenie MultiArt a Konzervatórium Dezidera Kardoša v Topoľčanoch, pod záštitou primátora mesta Topoľčany. Finálový koncert bol 28. novembra v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave. Účinkovalo v ňom sedem finalistov, orchester Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch pod vedením Jaroslava Hrušku a hostia Jana Hubinská, Andrea Zimáínyiová, Alica Gogová, Katka Feldeková, Mora Tonali.

MultiArt je občianske združenie so sídlom v Bratislave, ktoré podporuje rozvoj súčasného umenia, vytvára podmienky pre činnosť umelcov a interpretov a pre realizáciu spoločných projektov. Realizuje žánrovo orientované a multimediálne projekty, kultúrne podujatia, súťažné prehliadky a festivaly pre mladých umelcov a interpretov. Vyvíja činnosť v oblasti uchovávania kultúrneho dedičstva a realizuje projekty zamerané na záchranu kultúrneho dedičstva.

Autor/zdroj: Róbert Galovics
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.12.2015 10:00
Upravené: 16.10.2021 14:22

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001