Rekordné číslo „pí“ na elektrotechnickej priemyslovke v Košiciach

Na koľko desatinných miest viete vymenovať číslo „pí“? Vyskúšali by ste svoje vedomosti? Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44 v Košiciach organizuje každoročne množstvo súťaží. Medzi najobľúbenejšie patrí matematická súťaž Pi day.

Zo súťažeTermín súťaže je 14. 3., čo je medzinárodný sviatok matematikov a oslava čísla pí, pretože formát dátumu používaný v zahraničí (03.14.), znamená číslo pí. Pí day je zábavná matematická súťaž pre žiacke tímy, ktorá slúži k spopularizovaniu matematiky medzi žiakmi. Je veľmi populárna v školách hlavne na americkom kontinente, no na Slovensku je zatiaľ málo rozšírená. V SPŠ elektrotechnickej v Košiciach sa konal v tomto školskom roku už jej 4. ročník.

Súťažiacimi sú všetci študenti prvého ročníka, čo je zvyčajne okolo180 žiakov, no celkový počet študentov zapojených do tejto súťaže je omnoho vyšší. Do súťaže sú zapojení žiaci 2. aj 3. ročníka ako koordinátori na jednotlivých stanoviskách, na ktorých zabezpečujú jej priebeh. Vysvetľujú súťažiacim pravidlá danej kategórie, zbierajú výsledky a vyhodnocujú ich.

K obľúbenosti súťaže prispieva aj fakt, že ide o súťaž družstiev, a to podporuje u žiakov tímového ducha. Družstvá súťažia v štyroch súťažných a jednej nesúťažnej disciplíne, v ktorej si prehlbujú poznatky o čísle pí.

Zo súťažeNosná disciplína je „Vieme pí“. Súťaží sa v zapamätaní si čísla pí na čo najviac desatinných miest. Táto časť súťaže je považovaná za najatraktívnejšiu. Podnecuje študentov k prekonávaniu vlastných limitov v snahe zdolať školský rekord. Zatiaľ čo v prvom ročníku súťaže bol školský rekord 120 desatinných miest, v druhom ročníku to bolo 218 desatinných miest a v treťom až 350 desatinných miest. Napriek tomu, že sme prekonanie tejto hranice tohto roku neočakávali, opäť jeden zo študentov prvého ročníka prekvapil. Erik Kandalík, študent 1.B triedy technického lýcea dokázal reprodukovať číslo pí na neuveriteľných 500 desatinných miest.

Aj študenti druhého ročníka sa mohli zapojiť do projektu Pi day. Pre nich je určená súťaž v navrhovaní plagátov pre aktuálny ročník súťaže. Práce vytvárajú pomocou grafického editora vyučovanom na predmete aplikovaná informatika. Vyhodnotenie tejto súťaže je organizované verejným online hlasovaním na internetovej stránke školy, do ktorého sa môže zapojiť široká verejnosť, rodičia aj žiaci iných škôl. Môžu tak vyberať z plagátov, ktoré postúpili do užšieho výberu a sú zverejnené na stránke školy. Prvé tri miesta sú ocenené pri záverečnom vyhodnotení celej súťaže.

„Tešíme sa, že sa táto súťaž stala už tradíciou na našej škole a o jej udržanie sa budeme snažiť i naďalej, pretože upevňuje vzťah študentov oboch našich maturitných odborov (elektrotechnika a technické lýceum) k matematike, čím podporuje rozvoj ich technických vedomostí a zručností, potrebných na uplatnenie sa v dnešnej dobe. Študuj vedu a techniku a budúcnosť sa Ti poďakuje!“ hovorí riaditeľ SPŠE Štefan Krištín.

Zo súťažeLudolfovo číslo, hovorovo alebo výnimočne aj Archimedova konštanta (znak je grécke písmeno malé pí) je pomer obvodu kruhu k jeho priemeru. Či je kruh malý, alebo veľký, je stále rovnaké, je to matematická konštanta. Táto konštanta sa bežne používa v matematike, fyzike a inžinierstve. Ludolfovo číslo je iracionálne a transcendentné číslo. Nikdy nebudeme poznať presnú hodnotu čísla , keďže je to iracionálne číslo. Desatinný rozvoj je nekonečný a bez predikovateľnej štruktúry. Jeho hodnota na 120 desatinných miest je 3.141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592307
816406286208998628034825342117067982148086513282306647. Pre matematikov stačí 3,14.

William Shanks v roku 1853 oznámil, že vypočítal s presnosťou na 607 miest (napokon sa ukázalo, že správnych bolo len 527). V súčasnosti sa snaha o upresnenie desatinného rozvoja čísla urýchlila vďaka výpočtovej technike. V roku 1949 určili hodnotu s presnosťou na 2 037 desatinných miest, čo pomocou počítača ENIAC trvalo 70 hodín. V roku 2011 bolo známych viac ako 10 000 000 000 000 miest čísla.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.03.2015 12:00
Upravené: 16.10.2021 11:24

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001