Prázdniny sa začali pre vyše 28 tisíc stredoškolákov na školách KSK

Školský rok sa v posledný júnový deň skončil pre 28 080 žiakov na 64 stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Letné prázdniny potrvajú do 31. augusta, vyučovanie v novom školskom roku sa začne v stredu 2. septembra 2015.

So strednou školou sa definitívne rozlúčilo 5286 maturantov (z toho 1811 na gymnáziách) a ďalších 1291 žiakov končiacich v učebných odboroch. Z nich je 603 v dvojročných učebných odboroch určených žiakom, ktorí neukončili vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník nekončili úspešne. V nadstavbovej forme štúdia končí v dennej forme 189 žiakov. Ďalšou skupinou sú žiaci v odboroch pomaturitného štúdia, vrátane vyššieho odborného štúdia. V dennej forme končí vzdelávanie 132 žiakov.

Na základe údajov stredných škôl by v novom školskom roku malo nastúpiť do prvých ročníkov dennej formy štúdia 6 495 žiakov v odboroch vzdelávania okrem nadstavbového, pomaturitného a vyššieho odborného štúdia (na stredných odborných školách 4781, na štvorročných a päťročných gymnáziách 1288, na 8-ročných gymnáziách 311, na konzervatóriách 115 žiakov). Presné údaje o počte žiakov prvých ročníkov budú známe až po zbere údajov pre normatívne financovanie k 15. septembru 2015.

V budúcom školskom roku očakávame pokles počtu žiakov gymnázií (o 212 žiakov menej) a žiakov študijných odborov stredných odborných škôl (o 146 žiakov menej). Naopak nárast očakávame v učebných odboroch a to v trojročných učebných odboroch o 91 žiakov a v dvojročných učebných odboroch určených pre žiakov, ktorí neukončili úspešne základnú školu, o viac než 300 žiakov. Ich vzdelávanie prebieha predovšetkým v elokovaných pracoviskách stredných škôl.

„Za kľúčovú tému skončeného školského roka považujeme diskusiu o duálnom vzdelávaní, ktorá sa nakoniec dostala aj do zákonnej podoby, prijateľnej pre všetkých,“ hovorí vedúci odboru školstva KSK Štefan Kandráč. „Dáva nám možnosť na rozvíjanie našich centier odborného vzdelávania aj na ich spoluprácu so zamestnávateľmi. Máme priestor uplatňovať formu duálneho vzdelávania v prípade, že zamestnávatelia majú o túto formu záujem. Zatiaľ majú konkrétne zmluvy o duálnom vzdelávaní so zamestnávateľmi štyri naše školy. Ale napríklad spoločnosť U.S.Steel Košice nepovažuje formu duálneho vzdelávania za optimálnu. Vyhovuje jej doterajšia forma, v ktorej dokáže uplatniť motiváciu žiakov, vstupovať do výchovno-vzdelávacieho procesu, upravovať vzdelávacie programy podľa svojich požiadaviek, či nastaviť parametre absolventa tak, aby bol schopný zaujať konkrétne miesto vo firme. Tento náš veľký partner ide v odbornom vzdelávaní po starom a úspešne spolupracuje s viacerými centrami odborného vzdelávania.“

Konkrétne zmluvy o duálnom vzdelávaní majú podpísané Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach so spoločnosťou T-Systems, Stredná odborná škola automobilová Košice s viacerými spolupracujúcimi servismi a predajcami automobilov, Stredná odborná škola technická Michalovce so spoločnosťou BSH Drivers and Pumps Michalovce a Stredná odborná škola drevárska Spišská Nová Ves so spoločnosťou SANAS Sabinov. V ponuke je 300 miest, v budúcom školskom roku bude mať uzatvorenú učebnú zmluvu spolu 72 žiakov v jednom učebnom odbore automechanik v štyroch zameraniach a v troch študijných odboroch: počítačové systémy, mechanik mechatronik a operátor drevárskej a nábytkárskej výroby.

Zo 64 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja je 19 gymnázií, 2 konzervatóriá, 2 spojené školy, 41 stredných odborných škôl (5 obchodných akadémií, 1 SOŠ ekonomická, 2 hotelové akadémie, 4 stredné priemyselné školy, 1 technická akadémia, 4 stredné zdravotnícke školy, 1 škola úžitková výtvarníctva, 23 stredných odborných škôl, predovšetkým bývalých stredných odborných učilíšť, združených stredných škôl a spojených škôl). V zriaďovateľskej pôsobnosti sú aj 2 jazykové školy a 5 školských zariadení s právnou subjektivitou (3 školské internáty, 1 centrum voľného času - regionálne centrum mládeže a 1 škola v prírode).

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 01.07.2015 12:39
Upravené: 16.10.2021 13:30

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001