Nemčinári zo Sobraniec víťazmi eTwinningového projektu

Nemčinári zo septimy A Gymnázia v Sobranciach, ktorého zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, vyhrali eTwinningový projekt v národnej súťaži stredných škôl v školskom roku 2014/2015. Svoj už druhý úspešný projekt nazvali Helfen, ohne zu fragen wem – Pomáhať bez toho, aby sme sa pýtali komu. Inšpiráciu bola práca zdravotníckeho krúžku na škole.

Na námestíZámerom študentov bolo šírenie myšlienky pomoci ľuďom, ktorí to najviac potrebujú. Komunikačným jazykom projektu bola nemčina a na projekte spolupracovali s poľskou školou z mesta Olsztyn. Činnosť koordinátoriek sa začala už počas letných prázdnin nadviazaním prvých kontaktov a rozplánovaním práce.

„Tešíme sa, že sme v konkurencii slovenských škôl obstáli tak vynikajúco. Projekt Helfen, ohne zu fragen wem predstavuje množstvo aktivít, ktoré sú súčasťou vyučovania nemeckého jazyka a tie sú prepojené s predmetmi biológia, informatika, slovenský jazyk, umenie a kultúra.Pred univerzitou Veľkú radosť mali žiaci z dvoch videokonferencií, kedy mohli spoznať bližšie svojich poľských kamarátov a zároveň zlepšiť jazykové kompetencie v nemčine. Pomocou informačno - komunikačných technológií predstavili svoju školu, svoje mesto, vytvárali videá pod názvom Prvá pomoc online a rozhovory U lekára,“ hovorí koordinátorka projektu Anna Tomašurová. Pri príprave prezentácií s témami História červeného kríža, Prvá pomoc pri dopravnej nehode a Dobročinné akcie žiaci pracovali v medzinárodných skupinách, pripravili tiež vianočný bazár a výťažok z neho venovali Onkologickému oddeleniu Nemocnice v Michalovciach. V závere realizácie svoj projekt ukázali študentom gymnázia a žiakom základnej školy.

Program eTwinning sa zameriava na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl. "E" je skratka pre "elektronický" a "twinning" znamená "partnerstvo, družba". eTwinning vám umožňuje nájsť partnerskú školu, s ktorou môžete realizovať inovatívne školské projekty v rámci vyučovania v bezpečnom virtuálnom prostredí. eTwinning je ideálny na výmenu informácií a skúseností s kolegami - učiteľmi z Európy a ponúka tiež možnosti ďalšieho vzdelávania. Európsky program na podporu partnerskej spolupráce škôl eTwinning vznikol pred desiatimi rokmi.

Autor/zdroj: Gymnázium Sobrance
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.06.2015 10:00
Upravené: 16.10.2021 13:24

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001