Na stredných školách v KSK bude v novom školskom roku takmer 6 500 prvákov

Očakávaný počet prvákov na stredných školách v Košickom samosprávnom kraji (KSK) je v školskom roku 2015/2016 mierne vyšší ako v uplynulom školskom roku. Do prvých ročníkov by malo nastúpiť spolu 6 488 študentov. Vlani to bolo o 198 menej.

Na dennú formu štúdia nastúpi 4 781 žiakov stredných odborných škôl, 1281 žiakov 4 – 5-ročných gymnázií, 311 žiakov 8-ročných gymnázií a 115 žiakov konzervatórií. Tieto údaje nezahŕňajú počet žiakov v nadväzujúcich formách odborného vzdelávania (nadstavbové a pomaturitné štúdium). Pokles počtu žiakov predpokladáme na 12 gymnáziách a 16 SOŠ. Presné počty žiakov budú známe až po 15. septembri, keď sa robí zber údajov pre normatívne financovanie.

Oproti minulému školskému roku nenastali zmeny v počte stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Vzdelávať sa bude na 64 stredných školách, z toho je 19 gymnázií, 2 konzervatóriá, 2 spojené školy (každá z nich s organizačnými zložkami gymnázium a stredná odborná škola), 41 stredných odborných škôl (z toho 5 obchodných akadémií, 2 hotelové akadémie, 4 stredné priemyselné školy, 1 technická akadémia, 4 stredné zdravotnícke školy, 1 škola úžitkového výtvarníctva a 24 ďalších stredných odborných škôl).

Od septembra 2015 začnú svoju činnosť ďalšie elokované pracoviská stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Ide o osem novozaradených elokovaných pracovísk s dvojročnými učebnými odbormi určenými pre žiakov, ktorí neukončili vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončili úspešne. Elokované pracoviská otvárajú na SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice - elokované pracoviská v Drahňove, Novej Polhore, Bidovciach a Slanci; SOŠ J. Bocatia, Bocatiova1, Košice - elokované pracovisko v Šaci; SOŠ, Mierová 727, Strážske - elokované pracovisko v Šamudovciach; SOŠ, Markušovská cesta 4, SNV - elokované pracovisko v Markušovciach; Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce - elokované pracovisko v Lastovciach.

Na Slovensku sa spúšťa duálne vzdelávanie. Zatiaľ štyri školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK začnú od septembra s týmto systémom vzdelávania. Ide o SOŠ automobilovú v Košiciach, SPŠ elektrotechnickú v Košiciach, SOŠ technickú v Michalovciach, SOŠ drevársku v Spišskej Novej Vsi.

Autor/zdroj: Katarína Jantošovičová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.08.2015 11:06
Upravené: 16.10.2021 14:12

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001