Na gymnáziu v Kráľovskom Chlmci pribudne multifunkčné ihrisko aj na shuttlecock

Nové multifunkčné ihrisko začne v pondelok 14. septembra slúžiť mladým športovcom z Kráľovského Chlmca i blízkeho okolia. Na otvorení sa zúčastní štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Vojtech Ferencz a primátor mesta Kráľovský Chlmec Karol Pataky.

V areáli tamojšieho gymnázia ho postavili vďaka finančnému príspevku z programu Úradu vlády SR Podpora rozvoja športu. Celkové náklady na výstavbu ihriska boli takmer 44 600 eur, podstatnú časť (40 000 eur) tvorila dotácia z programu Podpora rozvoja športu Úradu vlády SR. Zvyšnú čiastku tvoril príspevok Košického samosprávneho kraja a občianskeho združenia Spoločnosť priateľov Gymnázia – Gimnazia v Kráľovskom Chlmci

„Ihrisko je v areáli školy ako organická súčasť telovýchovného traktu. V snahe zachovať existujúce zelené plochy okolo školy, sme ihrisko postavili na betónovej ploche, ktorá bola pôvodne pokrytá asfaltom. Ten sme odstránili a nahradili ho ekologicky šetrným materiálom. Ako podklad tohto športového povrchu boli použité prírodné materiály – prírodný kameň, štrk a riečny piesok,“ hovorí riaditeľka Gymnázia v Kráľovskom Chlmci Mária Ténaiová. „Ihrisko bude slúžiť žiakom školy, mládeži a širokej verejnosti z celého nášho regiónu.“

Športový povrch tvorí umelý multifunkčný trávnik s rozmermi 33 x 18 metrov, s hliníkovým mantinelovým systémom. Ihrisko je určené na futbal, volejbal, tenis, basketbal, hádzanú, vybíjanú, ale i shuttlecock – zaujímavý šport, ktorý má na tejto škole tradíciu i špičkových európskych hráčov. V exhibičnom zápase domáceho družstva sa od 11. hodiny predstaví aj majsterka Európy v shuttlecocku Viktória Bagosová. Po ňom rozohrajú futbalový turnaj žiakov základných a stredných škôl regiónu o Pohár riaditeľky školy.

Ekologický aspekt projektu multifunkčného ihriska doplní aj prezentácia ekologických a environmentálnych aktivít žiakov gymnázia a vernisáž výstavy environmentálnej fotografie ENVIROZOOM.

Gymnázium - Gimnázium na Horešskej ulici v Kráľovskom Chlmci je strednou školou s vyučovacím jazykom slovenským i maďarským. Vznikla v septembri 1948. V dennej forme v štvorročnom i osemročnom štúdiu má v tomto školskom roku 417 žiakov. O ich úspešné napredovanie sa stará 35 pedagógov.

Výraznou črtou školy je jej prepojenosť s regiónom, čo je aj prvotným zámerom školského vzdelávacieho programu: UMOM A SRDCOM PRE REGIÓN. Špecifikom gymnázia je, že pôsobí v jazykovo zmiešanom prostredí, čo podmieňuje i základnú štruktúru školy - z 22 tried je 11 tried s vyučovacím jazykom slovenským a 11 tried s vyučovacím jazykom maďarským. Osemročné štúdium je od roku 1995 zamerané na výučbu cudzích jazykov. Škola ponúka v rámci odbornej profilácie možnosť štúdia odborných predmetov. Od tomto školskom roku je to Efektívna ekonomika, Aplikovaná informatika, Úžitková farmaceutika a Praktický manažment.

Žiaci dosahujú úspechy v študijnej i mimoškolskej oblasti. Daniel Paluby získal v minulom školskom roku 2.miesto na celoštátnom kole olympiády z geografie, Attila Palágyi 4.miesto v celoštátnom kole chemickej olympiády, Mihálya Tompu 3.miesto na celoštátnom kole recitačnej súťaže v maďarskom jazyku. Veľký úspech má na svojom konte Viktória Bagosová, ktorá je majsterkou Európy v shuttlecocku.

Shuttlecock je veľmi zaujímavý šport. Hru hrajú dve trojčlenné družstvá na ploche badmintonového ihriska so sieťou - u žien 150 cm a u mužov 160 cm vysokou. Hrá sa na dva víťazné sety - jeden trvá do získania 21 bodov. Hrá sa so špeciálnou 15 gramovou pružnou „loptičkou“, ktorej pomáhajú lietať štyri 15 cm dlhé husacie pierka. Loptička sa odráža predovšetkým nohami, ale povolené je aj hlavičkovanie alebo dotyk inými časťami tela. Použitie rúk je zakázané. Hra a výkopy ponad sieť si vyžadujú od hráčov všestrannú gymnastickú zručnosť, rýchlosť, šikovnosť, orientáciu na ihrisku a pružnosť svalov. Najlepší hráči predvádzajú až akrobatické kúsky. Prvé počiatky hry, ktorá sa v Číne volá Jianzi, sú z 5. storočia pred Kristom. Jianzi sa vyvinul z hry Cuju, podobnej futbalu, ktorú využívali na vojenských tréningoch. Rozšírila sa po celej Ázii a získala rôzne názvy. Jianzi sa dostala do Európy v roku 1936, keď ju čínsky atlét z provincie Jiangsu predvádzal na letných olympijských hrách v Berlíne. Neskôr sa rozšírila do ďalších krajín - Nemecka, Grécka, Fínska, Maďarska a Francúzska.

Shuttlecock má aj svoju organizáciu - Medzinárodnú shuttlecockovú federáciu, v roku 2003 vznikla aj Európska federácia shuttlecock. V Európe je najsilnejší tím Maďarska a Nemecka, približujú sa k nim Gréci. Na Slovensko sa dostal vďaka trénerovi Gáborovi Fekemu, ktorý sa s ním oznámil pri štúdiu v Maďarsku. Po návrate s kamarátmi chodili hrať do telocvične základnej školy v Kráľovskom Chlmci. Keď začal učiť na Gymnáziu v Kráľovskom Chlmci, hra sa zapáčila ďalším a vznikol krúžok. Tak odštartovali prvé tréningy a prvé medzinárodné súťaže.

V auguste 2012 v Kráľovskom Chlmci organizovali piate majstrovstvá Európy v shuttlecocku. V športovom areáli gymnázia zápolilo sto športovcov z desiatich európskych krajín (Fínsko, Nemecko, Maďarsko, Bulharsko, Slovinsko, Francúzsko, Rakúsko, Grécko, Poľsko, Slovensko).

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.09.2015 13:26
Upravené: 16.10.2021 14:13

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001