Motivovať treba učiteľov i žiakov

Školský rok sa začal na 64 stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Predseda KSK Zdenko Trebuľa ho otvoril na Strednej odbornej škole technickej na Kukučínovej ulici v Košiciach.

Otvorenie školského rokaZ celkového počtu 64 stredných škôl je 19 gymnázií, 2 konzervatóriá, 2 spojené školy (každá z nich s organizačnými zložkami gymnázium a stredná odborná škola), 41 stredných odborných škôl (z toho 5 obchodných akadémií, 2 hotelové akadémie, 4 stredné priemyselné školy, 1 technická akadémia, 4 stredné zdravotnícke školy, 1 škola úžitkového výtvarníctva a 24 ďalších stredných odborných škôl). V zriaďovateľskej pôsobnosti KSK sú aj 2 jazykové školy a 5 školských zariadení (3 školské internáty, 1 centrum voľného času - regionálne centrum mládeže a 1 škola v prírode).

„Na začiatku nového školského roka môžeme s hrdosťou skonštatovať, že v porovnaní s ostatnými, sme jediný kraj, v ktorom sa štatistické údaje vyvíjali pozitívnym smerom. Za posledné štyri roky neustále narastal počet technických odborov i počet žiakov študujúcich v týchto odboroch. Počet žiakov v netechnických odboroch klesal. Tento trend nás teší, pretože dáva možnosti nájsť si zmysluplnú budúcnosť,“ uviedol v príhovore k začiatku školského roka predseda KSK Zdenko Trebuľa.

Na Slovensku sa intenzívne spúšťa duálne vzdelávanie. Zatiaľ štyri školy v pôsobnosti KSK podpísali zmluvy so zamestnávateľmi. Skúsenosti KSK hovoria, že rovnako schodná a efektívna je aj cesta centier odborného vzdelávania. Spokojnosť zamestnávateľov s absolventmi dokazuje, že fungovanie centier pri desiatich stredných odborných školách od roku 2009 pokrýva požiadavky zákona o odbornom vzdelávaní. Všetky centrá sú moderne vybavené, majú vynikajúcich odborníkov, ktorých kvalifikácia sa neustále zvyšuje a aktualizuje sa na úroveň, ktorú partnerské firmy žiadajú. Kraj bude naďalej rozvíjať činnosť v COV v súčinnosti s partnerskými firmami.

„V gymnáziách sme začali v roku 2010 realizovať myšlienku profilácie. Na začiatku ju neprijali všetci príliš pozitívne. Dnes už gymnáziá pochopili, čo profilácia znamená. Chceme zvýrazňovať ich pozitívne stránky a rozvíjať to, v čom je konkrétna škola najlepšia. Gymnáziá pripravujú žiakov na rôzne vysoké školy. Každé vie, pre ktorú univerzitu alebo fakultu pripraví najviac absolventov. Práve týmto smerom sa logicky uberá profilácia, ktorú chceme rozvíjať. Za pravdu nám dáva aj inovatívny štátny výchovnovzdelávací program. Jednou z jeho prvých podmienok je práve profilácia gymnázia,“ dodal Zdenko Trebuľa smerom ku gymnaziálnemu vzdelávaniu.

V oblasti financovania ministerstvo školstva avizuje zmenu systému, ktorú KSK dlhodobo vníma ako nevyhnutnú. Pre rok 2015 ministerstvo stanovilo garantované minimum vo výške 90 percent. Desaťpercentná možnosť prerozdeľovania je pre KSK dostatočným nástrojom na to, aby sa mohla zvyšovať kvalita, rozširovať ponuka, zlepšovať spolupráca s firmami i základnými školami.

„Už v tomto roku sa finančné prostriedky na pohyblivú zložku mzdy v rozpočtoch jednotlivých škôl stanovovali na základe plnenia motivačných kritérií, čo odzrkadľuje kvalitu školy. Dáva nám to možnosť rozdeliť peniaze tak, aby žiadna zo škôl nemusela produkovať neuhradené záväzky. Na druhej strane nám to dáva možnosť motivovať a oceňovať. Okrem odstraňovania havarijných stavov môžeme časť prostriedkov využiť už aj na zlepšovanie materiálneho, technického a interiérového vybavenia škôl,“ uviedol predseda KSK.

Pedagógovia na školách KSK majú druhú najvyššiu priemernú mzdu na Slovensku. To je určite potešujúci fakt, no mal by byť aj motivujúcim prvkom, aby školy podobnú priečku dosiahli aj vo výchovných a vzdelávacích výsledkoch žiakov. V nich v predchádzajúcom období, žiaľ, patrili iba k priemeru. Výsledky dokáže pedagóg ovplyvniť len z jednej časti. Postarať sa o to musí hlavne žiak, Musí na sebe pracovať, aby dosahoval také výsledky, ktoré mu umožnia prežiť život podľa svojich vlastných predstáv. Musí si vybrať správne štúdium, školu, odbor. Kariérne poradenstvo na základných školách by malo preto dostať iný rozmer. Aby sa poradcovia dokázali venovať všetkým žiakom, aby mali dostatok informácií, aj o zamestnávateľoch. Aby si čo najväčšie percento detí vybralo strednú školu podľa toho, aké má predpoklady, schopnosti, zručnosti, talent.

„Od zručnosti a talentu je len na skok ku kreativite. Časť z prostriedkov v pohyblivých zložkách miest je práve za kreativita a iniciatívu. Podporujeme ju a hľadáme. Veríme, že sa prejaví vo výučbe, ale aj v mimoškolských a voľnočasových aktivitách. Aj v tomto roku budeme podporovať školské športové súťaže. Máme ambíciu vytvoriť pracoviská regionálneho centra mladých v okresných mestách, aby sa každý mohol zapájať do zmysluplných aktivít. Za doterajších sedem ročníkov treba pochváliť všetkých organizátorov i účastníkov a zaželať veľa úspechov všetkým, ktorí sa budú viac hýbať v tomto roku,“ skonštatoval Zdenko Trebuľa a študentom, pedagógom a zamestnancom škôl zaželal veľa chuti, tvorivých síl, energie a odhodlania, pevné zdravie, spokojnosť a veľa pozitívnych chvíľ v pracovnom i osobnom živote v školskom roku 2015/2016.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.09.2015 09:00
Upravené: 16.10.2021 14:12

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001