Moderná učebňa strojárstva v Prakovciach prepája teóriu s praxou

Stredná odborná škola (SOŠ) v Prakovciach otvorila novú odbornú učebňu strojárstva so zameraním na grafické systémy a CNC techniku. Nová učebňa odzrkadľuje potreby trhu práce v regióne a investícia na jej zriadenie a vybavenie dosiahla výšku 25 000 €.

Žiak v novej učebniV súvislosti s prípravou na duálne vzdelávanie sa množili požiadavky strojárskych výrobných organizácií na ďalšie skvalitnenie odbornej prípravy. SOŠ v Prakovciach na tieto požiadavky reagovala skvalitnením školského vzdelávacieho programu i vybudovaním novej, modernej učebne strojárstva. V nej budú mať žiaci na jednom mieste sústredenú modernú výpočtovú techniku s kvalitným softvérovým vybavením, grafickými nadstavbovými systémami, ďalším programovým vybavením i samotným CNC sústruhom. Na vybavenie odbornej učebne boli použité vlastné zdroje školy vo výške 23 000 € (samotné CNC, zaškolenie 4 pedagógov, 15 ks žiackych notebookov a 1 riadiaci notebook vrátane programového vybavenia) a zdroje z rozvojového projektu "Grafické systémy" vo výške 2 000 € (programové vybavenie a zaškolenie štyroch pedagógov, projektor).

Práca s novým vybavenímStrojárske odbory zamerané na ovládanie a programovanie CNC strojov sú v dnešnej dobe jedny z najžiadanejších na trhu práce. Absolventi sa uplatnia v strojárenskom i automobilovom priemysle a budú pracovať s najmodernejšou technológiou súčasnosti. A aby boli schopní zabezpečiť kvalitnú výučbu tohto remesla, škola zakúpila najmodernejší obrábací CNC stroj, ktorý je momentálne špičkou na slovenskom trhu učebných pomôcok. „Nová učebňa je dôležitým posunom v kvalite vzdelávania na našej škole a zabezpečí plynulý prechod žiakov do praxe. Skúsenosť s moderným vybavením učebne pripraví žiaka aj na duálne vzdelávanie v priemyselnom parku v Prakovciach,“ povedal riaditeľ školy Dušan Kluknavský.

Pedagogickí pracovníci, ktorí absolvovali kurz programovania, sa už zapojili do výchovno-vzdelávacieho procesu na teoretickom a praktickom vyučovaní. Súčasne začal pracovať krúžok, v ktorom chce škola ďalej rozvíjať schopnosti a vedomosti žiakov v úzkej spolupráci s už tradičnými strojárenskými výrobnými organizáciami ako Prakon, Lemakor, Fermat a Potrubie.

CNC strojObrábací CNC stroj EMCO je vybavený riadiacim systémom FANUC 3.1i. Ten je ovládaný pomocou nastavovacej zobrazovacej jednotky, ktorá je pripojená k systému. Výnimočná séria strojov Fanuc ponúka výber z 15 pokročilých CNC/manuálnych sústruhov, ktorými možno vykonávať všetky typy vysoko presných obrábacích aplikácií. Všetky sústruhy série Fanuc sú schopné vyrábať detailné a zložité obrobky s najvyššou úrovňou presnosti a dokončovania povrchu obrobku. S ich pokročilým ovládacím systémom Fanuc sú ideálne pre produkciu malých až veľkých sérií s rýchlou opakovateľnosťou, excelentnou presnosťou a dokončovaním povrchu pri nízkych výrobných nákladoch.

 

Autor/zdroj: Viktor Klik
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.10.2015 06:00
Upravené: 16.10.2021 14:18

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001