Meno Jozefa Adamoviča v názve košického konzervatória

Konzervatórium na Exnárovej ulici v Košiciach bude niesť čestný titul Konzervatórium Jozefa Adamoviča. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhovelo žiadosti školy a prepožičalo jej čestný titul. Odovzdanie dekrétu je súčasťou slávnostného koncertu v stredu 6.mája. Zúčastnili sa na ňom aj členovia rodiny herca Jozefa Adamoviča.

Rodina Jozefa AdamovičaHerec, režisér a pedagóg Jozef Adamovič patrí medzi najväčšie osobnosti slovenského dramatického umenia. Celých 30 rokov bol členom činohry Slovenského národného divadla, na svojom konte má 120 televíznych inscenácií, seriálov a filmových projektov. Mimoriadne dôležitá bola jeho pedagogická práca. Bol spoluzakladateľom Akadémie múzických umení v Banskej Bystrici. Pôsobil na jej pôde ako pedagóg na fakulte Dramatických umení spolu manželkou, herečkou Božidarou Turzonovovou. Po príchode do Košíc sa stal vedúcou osobnosťou nového košického Konzervatória na Exnárovej ulici. Vybudoval veľmi silný odbor hudobno-dramatických umení. Svojimi skúsenosťami, odbornosťou, vynikajúcimi pedagogickými aj ľudskými kvalitami si získal srdcia kolegov aj študentov. Učil hereckú tvorbu aj všetky ostatné herecké predmety, viedol aj filmový krúžok. Za skvelú pedagogickú činnosť bol ocenený ministrom školstva Veľkou medailou sv. Gorazda. Zomrel 2. augusta 2013 po dlhodobejších zdravotných ťažkostiach. Svojim životom a prácou bol príkladom pre mladšie generácie, preto sa škola rozhodla zachovať jeho odkaz aj v čestnom názve.

Spomienka na tvorbu„Keď som sa pred desiatimi rokmi dozvedel, že pán Jozef Adamovič sa zaujíma o miesto pedagóga na našej škole, zdalo sa mi neuveriteľné, že idol mojej mladosti, slávny herec a renomovaný pedagóg k nám príde učiť. Aj sme žartovali, že kto vie, ako dlho u nás vydrží, či dva, alebo tri mesiace...“ spomína riaditeľ konzervatória Róbert Galovics. „Pozerali sme sa naňho s rešpektom aj s nedôverou. Slávny umelec z Bratislavy! Naše obavy sa však rýchlo rozplynuli, získal si nás svojim prístupom. K dámam vždy galantný, ku kolegom otvorený a priateľský a študenti ho milovali, pretože sa im dával a rozdával celý. Namiesto troch mesiacov to bolo deväť rokov. Po všetkých sklamaniach vo svojom živote potreboval pocit, že ešte môže a má čo ponúknuť.“

Jozef Adamovič v Košiciach učil hereckú tvorbu aj všetky ostatné herecké predmety, bol vedúcim odboru hudobno- dramatického umenia a viedol aj filmový krúžok. Natočil stovky materiálov o študentoch, či už zo skúšok, seminárov, predstavení a vystúpení. „Raz jeho manželka v pondelok ráno vystrašene volala do školy, že sa celý víkend nevie Jožkovi dovolať. Kolegovia rýchlo išli do bytu, v ktorom v Košiciach býval. Našli ho sedieť za počítačom, ako strihá filmový materiál o svojich žiakoch. Bol taký pohrúžený do práce, že nezbadal, že má vybitý mobil,“ vracia sa v spomienkach na pedagóga Róbert Galovics.

Vychoval desiatky vynikajúcich hercov, z ktorých viacerí pokračovali v štúdiu na VŠMU v Bratislave, AU v Banskej Bystrici aj na Janáčkovej akadémii v Brne. Traja jeho bývalí študenti sú v súčasnosti pedagógmi na Konzervatóriu na Exnárovej ulici, pokračujú v jeho práci. Žiadne konzervatórium na Slovensku nenesie čestný názov po pedagógovi, činohercovi či režisérovi.

„Jozef Adamovič bol nielen vynikajúcim hercom a režisérom, ale aj skvelým pedagógom. Svojim životom a prácou bol príkladom pre mladšie generácie, a preto sme chceli, aby sa jeho odkaz zachoval aj v čestnom názve našej školy. Aj pri jeho nemocničnej posteli na nočnom stolíku zostali ležať absolventské práce našich študentov, ktoré naposledy čítal a hodnotil. Sám často hovorieval, že žije pre prítomnosť, pretože budúcnosť je neistá. Mali sme však ešte veľa spoločných plánov. Jeho náhly odchod bol napriek zdravotným problémom šokom nielen pre jeho najbližšiu rodinu, ale aj pre nás všetkých,“ dodal Róbert Galovics.

História Konzervatória na Exnárovej ulici siaha do roku 1991, keď pri vtedy jedinom košickom Konzervatóriu vznikla organizačná zložka Stredná umelecká škola. O rok neskôr bola zaradená do siete stredných škôl s umeleckými odbormi Hudobno-dramatické umenie a Hra na ľudové hudobné nástroje. Hlavným poslaním tejto inštitúcie bolo umožniť nadaným deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia a rómskej minority hudobno-umelecké štúdium s rešpektovaním špecifických potrieb tejto komunity. Za dve desaťročia prešla škola výrazným rozvojom a dnes už možno hovoriť o plnoodborovom konzervatóriu so zastúpením odborov hudba, spev, hudobnodramatické umenie (HDU) a tanec, ktoré poskytuje vzdelanie talentovaným žiakom bez rozdielu národnosti, rasy, či prostredia, z ktorého pochádzajú.

O kvalite školy svedčia dosiahnuté individuálne a kolektívne úspechy študentov, pozitívne ohlasy verejnosti ako aj stály záujem o vystúpenia umeleckých telies školy a ich prizývanie na oficiálne vystúpenia pri príležitosti významných udalostí na rôznych úrovniach. Na škole pôsobí okrem Ľudového orchestra, Komorný orchester, Jazzový orchester a Dievčenský zbor Tempo. Orchestre a zbor školy vystupovali pred švédskym kráľom Karlom Gustávom, holandskou kráľovnou Beatrix a anglickou kráľovnou Alžbetou 2., zúčastnili sa zájazdov vo Francúzsku, Holandsku aj v Poľsku.

Za zriaďovateľa sa ceremoniálu zúčastnil podpredseda KSK Emil ĎurovčíkZriaďovateľom Konzervatória Jozefa Adamoviča na Exnárovej ulici v Košiciach je Košický samosprávny kraj. Medzi 64 strednými školami v jeho pôsobnosti ide len o druhý prípad, keď škola získala čestný názov po významnej osobnosti. Tou prvou je Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola na Kuzmányho 6 v Košiciach.

Bližšie informácie o škole nájdete aj na jej webovej stránke.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.05.2015 12:48
Upravené: 16.10.2021 11:26

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001