Košická ŠUV-ka otvára dvere a ponúka prierez tvorby študentov

ŠUV-ka opäť otvára svoje brány. V piatok 27. novembra a v sobotu 28. novembra bude môcť ktokoľvek navštíviť Školu úžitkového výtvarníctva v Košiciach a oboznámiť sa s jej aktivitami.

Na hodine maľbyZáujemcovia o štúdium tu nájdu informácie o odboroch, aktívne sa budú môcť zapojiť do výučby všeobecných i odborných predmetov. „Môžu si tak urobiť obraz o tom, čomu sa študenti venujú na jednotlivých odboroch, aké zručnosti počas štúdia získajú a aký je ich záber. Pomôže to pri rozhodovaní, aký odbor si zvoliť. Nie každý si vie pod názvom odboru predstaviť, aký obsah sa vyučuje.“ vysvetľuje zástupca riaditeľa pre odborné vzdelávanie akademický sochár Štefan Michalko. „Záujemcovia o štúdium môžu so sebou priniesť svoje práce a prekonzultovať ich s pedagógmi jednotlivých odborov.“

Okrem aktuálnych ôsmich odborov budú môcť návštevníci získať informácie aj o novom odbore, ktorý sa otvára v školskom roku 2016/2017 a to „Odevný dizajn“. Škola bude prezentovať aj odbor pripravovaný na experimentálne overovanie, ktorý je zameraný na grafiku digitálnych aplikácií „Digitálna maľba - koncept art“.

Príprava tvorby animovaného filmu„Počas dvoch dní si budú môcť návštevníci pozrieť prierez tvorby študentov jednotlivých odboroch. Nepôjde však len o prezentáciu študentských prác. Okrem teoretických poznatkov škola ponúkne workshopy, kde si bude môcť verejnosť priamo vyskúšať svoje zručnosti a schopnosti,“ dodáva riaditeľka ŠUV Petra Gáborová.

Pripravená je napríklad akvarelová maľba, viazanie kníh, kreslenie na interaktívnej tabuli, práca s hlinou i odlievanie zo sadry. Dizajnéri ukážu, ako sa vytvára ručne kreslená grafika, aj ako sa modeluje prostredníctvom grafických softvérov. Záujemcovia o kreslený film sa budú môcť podieľať na tvorbe animácií z modelovacej hmoty. Pre nádejných fotografov bude pripravená fotokomora, kde si vyskúšajú výrobu fotogramov (presvecovanie predmetov). Účastníci sa budú môcť zahrať aj na reštaurátorov a dopĺňať chýbajúce prvky obrazu. Okrem odbornej časti programu sú pripravené aj sprievodné podujatia- Gurmán day, maľovanie na tvár či fotenie hostí a úprava fotografií priamo na mieste.

Výroba kulísDni otvorených dverí organizuje Škola úžitkového výtvarníctva nielen pre záujemcov o štúdium, ale aj pre ľudí, ktorí by v budúcnosti chceli so školou spolupracovať. „Je to dobrá príležitosť pre firmy, alebo jednotlivcov, ktorí by chceli využiť naše služby. Častokrát sa na nás obracajú spoločnosti, aby sme pre nich pripravili rôzny propagačný materiál, dizajn interiéru, či reštaurátorské služby,“ povedal Štefan Michalko. Partneri tak uvidia, aký má škola a jej študenti potenciál. „Veríme, že sa presvedčia o tom, že práce študentov ŠÚV-ky sú na vysokej odbornej úrovni. Môže ich to teda inšpirovať k tomu, aby začali so školou spolupracovať pri tvorbe rôznych projektov.“

Počas „DOD“ bude prebiehať aj odborná konferencia o ukončení dvojročného projektu „Inovácia obsahu a metód vzdelávania prispôsobená potrebám vedomostnej spoločnosti“. Začiatok konferencie je naplánovaný na piatok 27. 11. 2015 o 14:00.

Dni otvorených dverí na Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach na Jakobyho 15 budú v piatok o 9:00 do 17:00 hod. a v sobotu od 9:00 do 12:00 hod.

Škola úžitkového výtvarníctva v Košiciach bola založená v roku 1973. Sídli na Jakobyho 15. V súčasnosti tu študuje 350 žiakov v ôsmich odboroch (Animovaná tvorba, Fotografický dizajn, Propagačná grafika, Propagačné výtvarníctvo, Scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba, Konzervátorstvo a reštaurátorstvo, Dizajn a Dizajn exteriéru). Okrem štvorročného maturitného štúdia môžu záujemcovia absolvovať aj v dvojročné pomaturitné štúdium v odbore „Dizajn“. Škola ponúka kurzy aj pre verejnosť, a to „Keramika ako záľuba“, „Počítačová grafika - Adobe Illustrator“, „Kurz kresby- zátišie a portrét“, „Moja zrkadlovka“. Záujemcovia o štúdium na škole môžu využiť „Kurz kreslenia a odborných konzultácií“. Viac informácií nájdete aj na stránke školy.

 

Autor/zdroj: Foto: archív ŠÚV Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.11.2015 10:30
Upravené: 16.10.2021 14:21

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001