Druhé kolo prijímačiek na stredné školy ponúka vyše tisíc voľných miest

Druhé kolo prijímacích skúšok na stredné školy v Košickom samosprávnom kraji (KSK) ponúkne vyše 1 271 miest. Po prvom kole príjimačiek bolo na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK zapísaných 5 698 uchádzačov okrem osemročného gymnázia, z toho na štvorročné a päťročné gymnázium 1 357, na stredné odborné školy 4 242 a na konzervatóriá 99 uchádzačov. Tradične vysoký záujem bol o študijný odbor farmaceutický laborant, informačné a sieťové technológie, elektrotechnika, mechanik hasičskej techniky, elektrotechnika, hotelová akadémia.

V tomto školskom roku vydali riaditelia stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK spolu 2 281 rozhodnutí o prijatí bez prijímacej skúšky. Na prijímaciu skúšku do odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (napr. bilingválne štúdium na gymnáziách a obchodných akadémiách, športové gymnázium, umelecké odbory, niektoré odbory stredných zdravotníckych škôl) bolo na základe prihlášok pozvaných 1 257 uchádzačov. K 31. máju bolo do týchto odborov zapísaných 596 uchádzačov.

Na základe údajov získaných od stredných škôl, riaditelia 46 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK ( z celkového počtu 64) rozhodli v zmysle školského zákona o konaní prijímacích skúšok v júnovom termíne nasledovne:

okresy Košice I. – IV. – 20 stredných škôl, z toho 13 stredných odborných škôl, 5 gymnázií, 2 konzervatóriá,

okres Košice okolie - 2 stredné školy , z toho 1 stredná odborná škola, 1 gymnázium,

okres Michalovce – 5 stredných škôl, z toho 4 stredné odborné školy, 1 gymnázium,

okres Sobrance – 2 stredné školy, z toho 1 stredná odborná škola, 1 gymnázium,

okres Trebišov - 5 stredných škôl, z toho 3 stredné odborné školy, 1 gymnázium, 1 spojená škola,

okres Gelnica - 2 stredné školy, z toho 1 stredná odborná škola, 1 gymnázium,

okres Rožňava - 6 stredných škôl z toho 4 stredné odborné školy, 1 gymnázium, 1 spojená škola,

okres Spišská Nová Ves - 4 stredné školy, z toho 3 stredné odborné školy, 1 gymnázium.

Viac informácií o voľných miestach na stredných školách v kraji nájdete tu a na webových stránkach stredných škôl.

Druhé kolo prijímacích skúšok sa uskutoční v utorok 16. júna 2015 a z organizačných dôvodov sa môže skončiť v stredu 17. júna 2015.

Autor/zdroj: Odbor školstva KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.06.2015 14:00
Upravené: 16.10.2021 13:24

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001