Dobrý učiteľ je pre žiaka inšpiráciou

Spolu šesť riaditeľov a riaditeliek a 27 pedagogických zamestnancov stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja prevzalo vo štvrtok 26. marca 2015 ocenenia z rúk predsedu KSK Zdenka Trebuľu a predsedu Školskej komisie Zastupiteľstva KSK Viliama Záhorčáka. Na oslavách Dňa učiteľov sa stretli v Košiciach.

Plaketu predsedu KSK prevzali riaditelia štyroch stredných škôl - Zoltán Mitro zo SOŠ obchodu a služieb v Rožňave, Ivan Beňo zo SOŠ Kráľovský Chlmec, Ján Miglec zo SOŠ Jána Bocatia v Košiciach a Štefan Dubík zo SOŠ v Pribeníku. Ďakovné listy prevzali riaditeľka Školského internátu A. Garbana na Werferovej ulici v Košiciach Katarína Takácsová a riaditeľka Regionálneho centra mládeže – Centra voľného času v Košiciach Erika Munková.

Ďakovné listy za zodpovednú pedagogickú, ale aj manažérsku a organizačnú prácu prevzalo spolu 27 pedagógov. Morálne ocenenie dopĺňa aj finančná odmena. Po prvýkrát si ocenení prevzali aj bronzovú medailu KSK, ktorú podľa návrhu Klimenta Mituru z Rožňavy vyrobila Štátna mincovňa v Kremnici.

„Veľa sa v našej spoločnosti hovorí o postavení učiteľov, o ich odmeňovaní, o kvalite vzdelávania. Košický samosprávny kraj ako najväčší zriaďovateľ stredných škôl môže dnes so zdvihnutou hlavou vstupovať do týchto diskusií, pretože oblasť školstva spravuje veľmi racionálne a zodpovedne. Verím, že to takto vníma aj väčšina pedagogických zamestnancov našich škôl. Stačí zobrať do úvahy jeden ukazovateľ: ak porovnáme priemernú mzdu stredoškolských učiteľov a priemernú mzdu zamestnancov všetkých rezortov v kraji, pomer je 1,14 v prospech učiteľov. Na Slovensku tak patríme k tým najlepším krajom,“ konštatoval vo svojom vystúpení Zdenko Trebuľa.

„Stojíme na špici v odbornom vzdelávaní. Mohutná diskusia, ktorá sa v posledných týždňoch venovala zákonu o odbornom vzdelávaní, dáva za pravdu našim doterajším krokom. Pred nežnou revolúciou sme boli vzorom pre Európu. Mnohí ste zažili učilištia pri fabrikách s prepracovaným systémom prípravy vlastných kádrov. Máme vynikajúce historické skúsenosti s touto formou vzdelávania. Teraz sa k nej opäť vraciame a vzorom sú nám západné krajiny – Nemecko, Rakúsko. Odborné vzdelávanie nezačne fungovať skokom. Tam, kde máme systém centier odborného vzdelávania napojených na zamestnávateľov a pracoviská, môžeme pokračovať ďalej. Nie je nutné meniť to, čo sme vytvorili,“ dodal predseda KSK.

Zdôraznil záujem KSK o uznanie a povýšenie postavenia výchovných a kariérnych poradcov. Je nevyhnutné, aby sa výraznejšie posilnila ich pozícia, aby úväzok učiteľa bol znížený adekvátne k jeho výkonom výchovného či kariérneho poradcu. Kariérne poradenstvo sa musí začať prechodom zo základnej na strednú školu. Poradca by mal sledovať nielen školské výsledky, ale aj záujmovú činnosť žiaka, pracovať s rodičmi, analyzovať smerovanie žiaka na optimálnu školu.

„Žiak, jeho osobnosť, by mala hrať oveľa väčšiu úlohu pre všetkých. V poslednom čase sa stretávame s mnohými nezdravými prejavmi rýchleho sveta, ktorý žije viac na sociálnych sieťach a vo virtuálnom svete, ako medzi štyrmi očami rodiča a dieťaťa, učiteľa a žiaka. Byť učiteľom v dnešnej dobe nie je ľahké. Medzi ocenenými sú učiteľské osobnosti, ktoré si za katedrou odkrútili 30, 40, dokonca 50 rokov. Môžu porovnávať, hodnotiť, pomenovať príčiny, hľadať východiská, radiť mladším kolegom. Najpriamejšou, ale najzložitejšou a najťažšou cestou je nájsť si k žiakom cestu, byť im prísnym, ale férovým partnerom v náročnej životnej etape plnej hľadania,“ dodal Zdenko Trebuľa a zaželal všetkým pedagógom, aby mali veľa dôvodov byť hrdí na to, že sú učitelia, aby mali vnímavých žiakov, ktorí v učiteľoch nájdu inšpiráciu pre svoje vlastné životy.

Pedagógov na všetkých stredných školách v zriaďovateľskej pôsobonosti KSK pozdravila hlavná poradkyňa štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Soňa Hanzelovičová. 

Ďakovný list predsedu KSK prevzalo 27 pedagógov:
Mgr. Lucia Kerpčárová, Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce
PaedDr. Igor Remák, Gymnázium P. Horova, Michalovce
PhDr. Jana Nováková, Gymnázium, Trebišov
Mgr. Tatiana Fintová, Gymnázium, Školská, Spišská Nová Ves
RNDr. Jana Darvasiová, Gymnázium, Krompachy
PaedDr. Katarína Adamková, Gymnázium P.J. Šafárika, Rožňava
Mgr. Mária Valchová, Gymnázium, Poštová, Košice
Ing. Juraj Skála, Športové gymnázium, Košice
Ing. Eva Polačková, Obchodná akadémia, Watsonova, Košice
Mgr. Kvetoslava Džuganová, Obchodná akadémia, Michalovce
Ing. Janka Nováková, Hotelová akadémia, Spišská Nová Ves
MVDr. Mikuláš Kačúr, SOŠ veterinárna, Košice
RNDr. Mária Demeterová, SOŠ Moldava n/Bodvou
Ing. Jolana Babejová, SOŠ Grešákova, Košice
Milan Košč, SOŠ technická, Kukučínova ul., Košice
Bc. Ján Eiben, SOŠ Košice - Šaca
Helena Hyrošová, SOŠ Jána Bocatia, Košice
Ing. Erika Kotorová, SOŠ obchodu a služieb, Michalovce
Michal Oros, SOŠ technická, Michalovce
Mgr. Irena Krempaská, SOŠ Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves
Mgr. Vladimír Tománek, SOŠ technická Rožňava
PhDr. Katarína Kovaľová, SZŠ Kukučínova 40, Košice
Mgr. Zdenka Buzinkayová, SZŠ, Nám. 1 mája, Rožňava
PaedDr. Darina Šalagovičová, SPŠ elektrotechnická, Košice
Mgr. Janka Kseňáková, SOŠ ekonomická, Spišská Nová Ves
Iveta Skybová, SOŠ Sobrance
Ing. Tatiana Zahradníčková, Školský internát, Medická 2, Košice

Za všetkých študentov poďakovali vo vynikajúcom kultúrnom programe študenti hudby, tanca a hudobno-dramatického umenia z Konzervatória na Timonovej ulici v Košiciach a gastronomickými špecialitami študenti a pedagógovia Strednej odbornej školy J. Bocatia v Košiciach.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 26.03.2015 15:00
Upravené: 16.10.2021 11:23

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001