Cenu Fra Angelico získal aj riaditeľ košického Konzervatória

Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru pri Konferencii biskupov Slovenska (KBS) udelila 17. februára ocenenie za prínos kresťanských hodnôt do umenia niekoľkým osobnostiam. Je medzi nimi aj riaditeľ Konzervatória na Timonovej ulici v Košiciach Bartolomej Buráš.

Bartolomej Buráš preberá ocenenie od ordinára Ozbrojených zborov a ozbrojených síl SR Mons. Františka Rábeka Foto: Tlačová kancelária KBSCenu Fra Angelico si za prítomnosti predstaviteľov cirkevného, duchovného, kultúrneho a spoločenského života tento rok prevzalo deväť osobností a jeden spevácky zbor. Odovzdal im ju predseda Rady Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pre vedu, vzdelanie a kultúru, ordinár Ozbrojených zborov a ozbrojených síl SR Mons. František Rábek.

V oblasti slovesného umenia si cenu prevzal dokumentarista Kristián Bezák, filmár a súčasný predseda Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák. Ďalšími ocenenými v tejto kategórii sú pedagóg, režisér a scenárista Ján Oparty, dramaturgička, scenáristka a režisérka Helena Slavíková - Rabarová.

Za prínos v oblasti výtvarného umenia rada udelila cenu historičke umenia, pamiatkarke a generálnej riaditeľke Pamiatkového úradu Slovenskej republiky Kataríne Kosovej. Ďalšou laureátkou je historička umenia Alena Piatrová. Tretím oceneným v tejto kategórii je akademický sochár Juraj Gavula.

V oblasti hudobného umenia si ocenenie prevzal hudobný skladateľ Jozef Halmo. Vyznamenanie dostal aj univerzitný spevácky zbor Schola cantorum Katolíckej univerzity v Ružomberku pod vedením dirigentky Janky Bednárikovej. Oceneným v tejto kategórii je i fagotista a hudobný pedagóg Bartolomej Buráš.

Cena Fra AngelicoCena Fra Angelico je prejavom uznania zástupcom umeleckej obce zo strany katolíckej cirkvi. Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru pri KBS ju udeľuje od roku 2002 popredným slovenským umelcom, vedcom a teoretikom, ktorí vo svojej tvorbe, práci, ale aj v živote vyznávajú kresťanské hodnoty a princípy.

Blahoslavený Fra Angelico bol taliansky ranorenesančný maliar a dominikánsky kňaz. Narodil sa v roku 1455, vlastným menom sa volal Giovanni z Fiesole a preslávil sa mnohými významnými umeleckými dielami. V Kaplnke sv. Mikuláša vo Vatikáne namaľoval cyklus fresiek Osudy sv. Vavrinca a sv. Štefana. V kláštore San Marco vo Florencii zhotovil fresky Posledný súd, neskôr dokončil oltárny obraz Zvestovanie Panny Márie v Kostole San Domenico vo Fiesole. Jeho maliarskym svetom bol svet nebies, nadzmyselná krása, svätci, anjeli. Preslávil sa najmä obrazom Korunovanie Panny Márie. Vyslúžil si ním pomenovanie Frater Giovanni Angelico, čiže Anjelský brat Ján. Je pochovaný v Ríme v Chráme Santa Maria sopra Minerva. Za blahoslaveného ho vyhlásil pápež Ján Pavol II. v októbri 1982. Ako jeden z najvýznamnejších maliarov florentskej skorej renesancie sa stal patrónom umelcov.

MgA. Bartolomej Buráš sa hudbe začal venovať prostredníctvom hry na akordeóne na ĽŠU vo Vranove nad Topľou. Na košickom konzervatóriu študoval hru na fagote v triede R. Krajču (1968-73). Štúdiá na pražskej AMU absolvoval v dvoch odboroch - hra na fagote a dirigovanie. Od roku 1979 pedagogicky pôsobí na Konzervatóriu v Košiciach.

Bartolomej Buráš sa po nežnej revolúcii pričinil o to, že v rámci štúdia na konzervatóriu vznikol nový odbor – cirkevná hudba s cieľom odborne pripravovať organistov pre cirkev. Pedagogicky pôsobil v Kňazskom seminári v Spišskej Kapitule, kde niekoľko rokov vyučoval liturgický spev. Po vzniku Teologickej fakulty v Košiciach pokračoval v tejto činnosti aj v Košiciach. Veľkú zásluhu má na pokojnom a rýchlom vyriešení navrátenia budovy do majetku cirkvi, keď konzervatórium v zmysle reštitučného zákona uvoľňovalo priestory práve pre obnovenie kňazského seminára a Teologickej fakulty Katolíckej univerzity. V roku 1990 bol poverený prípravou a realizáciou hudobnej zložky pri biskupskej vysviacke Mons. Alojza Tkáča. Pri návšteve pápeža Jána Pavla II v roku 1995 v Košiciach – na slávnostnej sv. omši dirigoval početný spevácky zbor a dychový orchester, ktoré k tejto príležitosti aj pripravoval. Bol účastníkom Medzinárodnej konferencie v Rumunsku, ktorej ústrednou témou boli kresťanské kultúrne centrá a ich činnosť. V jubilejnom roku 2000 sa zúčastnil celosvetového stretnutia umelcov v Ríme so Svätým Otcom Jánom Pavlom II. ako zástupca umelcov SR.

Od roku 1994 až do súčasnosti je Bartolomej Buráš riaditeľom Konzervatória na Timonovej ulici v Košiciach. Na škole viedol symfonický a komorný orchester a dirigoval aj akordeónový orchester. So spomínanými telesami koncertoval na Ukrajine, v Maďarsku, Poľsku, Rakúsku, Fínsku, Grécku, Španielsku, Taliansku, Švédsku, Mexiku ako i ďalších krajinách. Pôsobil aj ako zbormajster Košického speváckeho zboru učiteľov, Ženského komorného speváckeho zboru učiteliek a Zboru sv. Cecílie. V súčasnosti vyučuje predmet základy dirigovania. (Text zverejnený na internetovej stránke TK KBS)

Autor/zdroj: TASR, zb
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 18.02.2015 15:00
Upravené: 16.10.2021 11:17

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001