V stredoškolských internátoch KSK je prihlásených takmer tritisíc žiakov

Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom 15 školských internátov pri stredných školách. Podstatná časť z nich – desať internátov – je v Košiciach, po jednom v Moldave nad Bodvou, Rožňave, Michalovciach, Trebišove a Spišskej Novej Vsi. Kapacita ubytovacích zariadení je viac ako tritisíc lôžok. V tomto školskom roku ich využíva 2859 stredoškolákov a 94 vysokoškolákov, voľných ostalo 230 lôžok. Prevažná časť voľných lôžok je však v zariadeniach mimo krajského mesta.

Najväčší internát v kraji je v Košiciach na Medickej ulici, môže ho využívať až 688 ľudí. Dva najmenšie sú súčasťou Konzervatória na Exnárovej ulici (s kapacitou 40 miest) a SOŠ v Moldave nad Bodvou (s kapacitou 45 miest). Tri samostatné školské internáty sú v krajskom meste – na Medickej ulici (688 miest), internát A. Garbana na Werferovej ulici (386 miest) a na Považskej ulici (288 miest). Ostatných 12 školských internátov je súčasťou stredných škôl.

Záujem o ubytovanie je v posledných rokoch stabilizovaný. V troch etapách racionalizácie siete škôl a školských zariadení sa urobili viaceré zmeny, niekoľko internátov zaniklo. V súčasnosti je sieť rozložená tak, aby pokrývala záujem študentov o ubytovanie. Zriaďovateľ nepočíta so znižovaním kapacity, ale je pripravený reagovať na zmenu štruktúry v závislosti od potrieb škôl a študentov. Voľné kapacity v Košiciach ponúkajú internáty aj vysokoškolákom.

Poplatky za ubytovanie sú v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia KSK č. 5/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach. Výška príspevku je určená na základe rozdelenia školských internátov do dvoch kategórií (štandardné a nadštandardné). V najčastejšie využívaných štandardných izbách sa výška mesačného poplatku pohybuje od 10 € do 24,50 €.

Zoznam školských internátov:
1. ŠI - Považská 7, Košice
2. ŠI - A. Garbana, Werferova 10, Košice
3. ŠI - Medická 2, Košice
4. ŠI – SOŠ, Učňovská 5, Košice
5. ŠI – SOŠ, Ostrovského 1, Košice
6. ŠI – SOŠT, Kukučínova 23, Košice
7. ŠI – SOŠ, Grešákova 1, Košice
8. ŠI – SPŠE, Komenského 44, Košice
9. ŠI – Konzervatórium, Exnárova 8, Košice
10. ŠI – Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice
11. ŠI – SOŠ, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou
12. ŠI – Obchodná akadémia, Akademika Hronca, Rožňava
13. ŠI – SOŠ OaS, Školská, Michalovce
14. ŠI – SOŠ, Komenského, Trebišov
15. ŠI – Hotelová akadémia, Spišská Nová Ves

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 18.03.2014 05:00
Upravené: 16.10.2021 10:07

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001