SOŠ v Šaci má 50 rokov a 16 500 absolventov

Slávnostne vyzdobené priestory Strednej odbornej školy v mestskej časti Košice-Šaca sa vo štvrtok 16. októbra 2014 stali miestom osláv 50. výročia jej založenia. Na slávnosti sa zúčastnil aj prezident hutníckej spoločnosti U.S. Steel George Babcoke, ktorý vo svojom príhovore zdôraznil, že takéto prepojenie medzi firmou a školou je na Slovensku ojedinelé.

„Cez naše brány v súčasnosti prechádza viac ako tritisíc absolventov tejto školy, ktorí sú v rozličných odborných aj riadiacich funkciách,“ povedal prezident americkej spoločnosti, pričom dodal, že ďalší absolventi tejto školy budú postupne nahradzovať tých zamestnancov, ktorí odídu do dôchodku. Aj za týmto vyhlásením G. Babcokea sa skrýva odpoveď o nezastupiteľnom postavení tejto strednej odbornej školy pre oceliarenský gigant. Tá pripravuje pre jednotlivé prevádzky hutníkov, strojárov i elektrikárov, pričom vyznamenaní žiaci podpisujú pracovné zmluvy už po skončení tretieho ročníka, takže po úspešnej maturitnej skúške môžu nastúpiť do práce v U.S. Steel.

Platí to teraz, no z pohľadu histórie je tomu tak už 50 rokov, pričom pôvodne škola vychovávala odborníkov pre Východoslovenské železiarne a niesla názov Stredné odborné učilište hutnícke J.A. Gagarina - meno prvého kozmonauta, ktorý školu v roku 1975 aj navštívil.

Podľa slov súčasného - v poradí iba štvrtého - riaditeľa školy Jozefa Šablatúru: „Škola počas svojej päťdesiatročnej existencie vychovala 16 500 absolventov, na čom sa svojou prácou podieľalo 904 zamestnancov. Mnohí z našich absolventov zastávajú významné riadiace funkcie, no nebudem osobitne menovať a vyzdvihovať nikoho, aby som neznížil hodnotu práce ostatných.“ A práve terajší riaditeľ – pôvodne učiteľ elektro predmetov - patrí medzi zamestnaneckých rekordérov s 37 odpracovanými rokmi.

Samotná história školy sa začala písať ešte v priestoroch vstupného areálu košických železiarní, kde stála pôvodná budova Odborného učilišťa VSŽ – Šaca. Tú po postupnom dobudovaní v 70. rokoch nahradil veľký a ojedinelý areál s novou školou, dielňami i internátmi. V týchto priestoroch sa okrem našich žiakov pripravovali do roku 1989 aj Vietnamci a krátko aj Kórejci. Aj preto väčšina škôl na Slovensku môže iba snívať o vlastnom bazéne so saunou, ktoré sú tunajším žiakom i zamestnancom k dispozícii počas školského roka.

Moderné vybavenie školy, dostatočné priestory a prítomnosť odborníkov či už na teoretickom alebo praktickom vyučovaní rozhodli, že škola sa stala v roku 2009 centrom odborného vzdelávania pre hutníctvo a strojárenskú výrobu, akých je v Košickom kraji desať a na Slovensku 39. A práve túto skutočnosť vyzdvihol vo svojom slávnostnom príhovore vedúci odboru školstva Košického samosprávneho kraja Štefan Kandráč, čím iba potvrdil nezastupiteľné miesto tejto strednej odbornej školy v systéme odborného vzdelávania v Košickom kraji.

V súčasnosti navštevuje školu necelých päťsto žiakov, ktorí sa pripravujú v rôznych technických odboroch, po ktorých je v súčasnej dobe medzi zamestnávateľmi veľký dopyt. Aj preto si absolventi tejto strednej odbornej školy rýchlo nájdu svoje profesijné uplatnenie na trhu prácu a nerozširujú rady nezamestnaných. Mnohí sa však neuspokoja s dosiahnutým stredoškolským vzdelaní a úspešne pokračujú v štúdiu na vysokých školách.

Stredná odborná škola má aj detašované pracoviská v nápravnom ústave v Šaci i v Košiciach, kde v učebnom odbore pripravujú vyše 70 odsúdených. Tí okrem výučného listu môžu získať aj zváračský preukaz, tak ako aj žiaci školy v niektorých odboroch. V tejto forme vzdelávania odsúdených škola nadviazala na skúsenosti, ktoré získala ešte pre rokom 1989.

 

 

Autor/zdroj: Igor Platko, učiteľ
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.10.2014 13:00
Upravené: 16.10.2021 10:59

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001