Písomné maturitné skúšky aj na školách KSK

Na 64 stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v školskom roku 2013/2014 maturuje 5885 žiakov.

Z celkového počtu tohtoročných maturantov je na gymnáziách 1895 a na stredných odborných školách 3808 žiakov (stredné priemyselné školy 608, hotelové a obchodné akadémie 617, zdravotnícke školy 297, ostatné stredné odborné školy 2286) a na konzervatóriách a Škole úžitkového výtvarníctva 182. Uvedené údaje sú na základe počtu žiakov v posledných ročníkoch v štvorročných a osemročných vzdelávacích programoch na gymnáziách a v štvorročných, päťročných a šesťročných vzdelávacích programoch študijných odborov na stredných odborných školách a konzervatóriách.

V uvedených číslach nie je zahrnutá maturitná skúška na SOŠ v pomaturitnej forme štúdia, nakoľko žiaci maturujú len z odbornej časti.

Maturity na Slovensku štartovali v utorok 18. marca písomnou formou zo slovenského jazyka a literatúry. V stredu 19. marca sa študenti potrápia s vybraným cudzím jazykom, vo štvrtok 20. marca ich čaká matematika a v piatok 21. marca na školách s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny maďarský a ukrajinský jazyk s literatúrou.

Celkovo na všetkých slovenských stredných školách testy a slohové práce čakajú 51 561 žiakov na 746 stredných školách s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 18.03.2014 15:00
Upravené: 16.10.2021 10:08

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001