Od školského roku 2014/2015 budú internáty ubytovávať po novom

Nové usmernenie pre školské internáty v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK prináša viaceré zmeny v ubytovávaní žiakov. Hlavným cieľom usmernenia je zamedziť žiakom podať viac prihlášok na rôzne internáty v danom školskom roku. V novom školskom roku 2014/2015 sa preto zavádza použitie tzv. zápisných lístkov.

Podľa nových zmien žiak prvého ročníka, ktorý potrebuje ubytovanie na internáte, až po zápise do školy požiada školu o potvrdenie jedného zápisného lístka pre ubytovanie v školskom internáte. Žiaci vyšších ročníkov predkladajú zápisné lístky na potvrdenie škole v termíne od 20. mája do 30. júna. Zápisné lístky nie je potrebné obnovovať, budú platiť po celú doby ubytovania.

Škola žiakovi potvrdí iba jeden zápisný lístok. S takto potvrdeným lístkom je možné požiadať školský internát o ubytovanie v termíne od 20. mája do 30. júna. Rozhodnutie o prijatí žiaka na ubytovanie je potvrdené aj v zápisnom lístku, avšak až po fyzickom nastúpení žiaka na internát.

Ak je školský internát súčasťou školy, v ktorom sú ubytovaní prevažne žiaci danej školy, môže škola potvrdiť tzv. hromadný zápisný lístok, teda jeden zápisný lístok so zoznamom žiakov. V súvislosti so zmenou škola potvrdzuje zápisné lístky všetkým žiakom, ktorí majú záujem o ubytovanie v školskom roku 2014/2015. Od ďalšieho školského roka zápisné lístky potrebujú už len nastupujúci žiaci do prvého ročníka.

Usmernenie sa vzťahuje na všetkých žiakov, teda aj na žiakov neštátnych škôl, ktorí majú záujem o ubytovanie v internátoch v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Poradie v akom internáty prijímajú žiakov je nasledovné:

  • prednostne žiakov prvých ročníkov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
  • žiakov, ktorí boli už ubytovaní v internátoch
  • následne ostatných žiakov stredných škôl
  • žiakov stredných škôl iných zriaďovateľov
  • študentov pomaturitného a vysokoškolského štúdia po umiestnení všetkých záujemcov zo stredných škôl

Zápisný lístok bude dostupný na stiahnutie na internetových stránkach škôl a internátov, alebo priamo tu. Plné znenie usmernenia je dostupné tu.

Zoznam internátov a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

 

Autor/zdroj: Viktor Klik
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 18.03.2014 06:00
Upravené: 16.10.2021 10:08

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001