Minister školstva našiel na SPŠE ukážkový príklad spolupráce s praxou

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Pellegrini navštívil v piatok 7. novembra 2014 Košice. Stretol sa s predsedom Košického samosprávneho kraja Zdenkom Trebuľom, predpoludním si prezrel Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú na Komenského ulici a popoludní diskutoval s učiteľmi základných a stredných škôl.

Miniser školstva na SPŠEDuálne vzdelávanie, ktoré SPŠ elektrotechnická rozvíja v spolupráci so spoločnosťou T-Systems Slovakia a nový návrh zákona o odbornom vzdelávaní boli hlavnými predpoludňajšími témami. Riaditeľ školy Štefan Krištín a generálny riaditeľ T-SYSTEMS Thomas Bogdain zdôraznili prepojenie učebných osnov s praxou, nadštandardné kontakty školy a zamestnávateľa a prístup k najmodernejším technológiám. „Pre učiteľov to znamená časovo náročnú prípravu, musia na sebe neustále pracovať, ale odráža sa to aj na stúpajúcej kvalite našej školy, čo prinieslo záujem verejnosti. Za posledné štyri roky stúpol počet žiakov z 590 na 740, očakávame, že v budúcom sa dostaneme až k 800 žiakom, čo už bude na hranici z hľadiska našich priestorových možností,“ skonštatoval riaditeľ SPŠE Štefan Krištín. Študenti denného pomaturitného vyššieho odborného štúdia v obore počítačové systémy získavajú po trojročnom vzdelávaní titul diplomovaný špecialista a škola chce dosiahnuť aj možnosť získať diplom nemeckej obchodnej a priemyselnej komory Fachinformatiker.

Minister školstva Peter Pellegrini upozornil, že priemysel a zamestnávatelia z rôznych odvetví signalizujú nedostatočnú pripravenosť absolventov škôl. Skonštatoval však, že v košickej SPŠE našiel ukážkový príklad toho, ako sa to dá robiť. „Som rád, že tu v spolupráci so spoločnosťou T-systems funguje trojročné pomaturitné vzdelávanie, kde sa kombinujú praktické skúsenosti s teoretickou výučbou, ale presne podľa toho, čo reálne potrebuje IT priemysel," povedal minister.

Miniser školstva na SPŠEVyjadril tiež presvedčenie, že od septembra budúceho roka už bude v platnosti zákon, ktorý by vytváral rámec pre kombinácie vyučovania, ktoré sú dnes skôr v experimentálnej polohe. „Pokiaľ nedôjde k tomu, že školy upravia svoje učebné plány a jednotlivé odbory presne podľa požiadaviek trhu práce, tak budú pripravovať absolventov, ktorí budú nepoužiteľní," zdôraznil Peter Pellegrini. Ministerstvo môže vytvoriť legislatívny rámec, ale bez toho, aby sa školy dohodli s firmami a upravili vyučovací proces, to nepôjde. „Je to kombinácia zmeny myslenia, iniciatívneho správania sa riaditeľov škôl a firiem a do toho zapasovaný dobrý legislatívny rámec, v rámci ktorého sa toto môže diať," doplnil minister školstva. Rezortné ministerstvo zjednoduší systém tak, aby sa odbúrali dlhé schvaľovacie lehoty a nebude napríklad nútiť ľudí z praxe, ktorí môžu svoje skúsenosti odovzdať študentom, aby si dopĺňali pedagogické vzdelanie.

Minister školstva upozornil, že škola nemôže byť predmetom biznisu a naháňania sa za žiakom. Musia existovať len tie školy, ktoré vychovávajú žiakov v odboroch, ktoré trh práce potrebuje. Dôležitou súčasťou toho musí byť aj osveta, aby si ľudia opäť začali vážiť odborné vzdelanie.

Pedagógovia v diskusii otvorili aj problematiku elektronizácie školstva, ktorá kladie zvýšené nároky na správu sietí. V školách funguje množstvo počítačov, pripojení na siete, pritom o ich správu a údržbu sa vo voľnom čase starajú učitelia. V celom rezorte školstva bude treba uvažovať o posilnení pozícií správcov sietí.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková, TASR
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 07.11.2014 16:00
Upravené: 16.10.2021 11:00

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001