Komenium Prix získali Spišiaci zo SOŠ na Markušovskej ceste

Ocenenie Komenium Prix v kategórii „Úspešná realizácia europrojektov“ za rok 2013 získal riaditeľ Strednej odbornej školy na Markušovskej ceste 4 v Spišskej Novej Vsi Vasiľ Kolesár za projekt „Implementácia operačného programu vzdelávania žiakov v prostredí strednej odbornej školy“. Cieľom Komenium Prix je oceniť mimoriadne a vynikajúce výsledky v oblasti moderného manažovania školy.

Počas slávnostného galavečera kongresu Komenium Forum 1. apríla cenu odovzdal generálny riaditeľ Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre štrukturálne fondy EÚ a predseda hodnotiacej komisie Marián Kostolányi. Komisia tento projekt vyhodnotila a navrhla na ocenenie v podkategórii stredné školy ako najlepší z takmer 700 ďalších, ktoré boli realizované počas uplynulého programovacieho obdobia 2007 - 2013.

CenaŠkola realizovala projekt v rámci Operačného programu Vzdelávanie, v prioritnej osi 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy a Opatrenia 1.1. Premena tradičnej školy na modernú. Zapojili sa všetci žiaci a pedagógovia školy. Cieľom bolo zvýšiť odbornosť pedagogických zamestnancov prostredníctvom zvyšovania kompetencií v oblasti cudzích jazykov a práce s modernými informačnými a komunikačnými technológiami a modernizovať vyučovacie prostriedky a metódy vyučovania.

V rámci projektu bolo vytvorených 58 vzdelávacích programov vo všetkých 22 vyučovaných odboroch a 279 nových alebo inovovaných učebných pomôcok. Vytvorené programy boli pilotne overené v školskom roku 2010/2011 za pomoci 94 nových didaktických pomôcok. Výstupy projektu slúžia takmer 800 žiakom školy v dennom aj externom štúdiu.

Odovzdávanie„Ocenenie vnímam nielen ako uznanie práce vedenia školy, ale predovšetkým jej pedagogických aj nepedagogických zamestnancov, ktorí aktívne hľadajú možnosti ako skvalitňovať vzdelávanie a neboja sa aplikovať ich v praxi. Medzi takéto možnosti nepochybne patrí aj tvorba projektov, ktoré zvyšujú efektívnosť výchovno-vzdelávacej práce. Sami by sme to z nášho rozpočtu určite nedokázali, preto sa snažíme získať podporu podľa pravidiel EÚ z Európskeho sociálneho fondu a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu a prostriedkov KSK,“ hovorí riaditeľ školy Vasiľ Kolesár.

V súčasnosti pokračuje škola v úspešnej realizácii europrojektov a implementuje ďalší pod názvom „Zo školy priamo na trh práce“. „Zároveň sa zapájame aj do nových výziev v rámci komunitárneho programu Erasmus plus a očakávame čo najskôr aj výzvy na podávanie projektov v novom programovacom období 2014-2020,“ dodáva Vasiľ Kolesár.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.04.2014 16:00
Upravené: 16.10.2021 10:10

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001