Honba za pokladmi regiónu

Stredná odborná škola obchodu a služieb Michalovce v spolupráci s odborom školstva a odborom kultúry a cestovného ruchu Úradu Košického samosprávneho kraja pripravili prvý ročník krajskej súťaže žiakov v oblasti cestovného ruchu. Uskutoční sa 13. mája 2014 v Školskom internáte Dúha na Špitálskej 8 v Michalovciach.

Cieľom súťaže je prehĺbiť znalosti a podporiť tvorivosť žiakov pri príprave a spracovaní ponuky v cestovnom ruchu pre cieľovú skupinu rodiny s deťmi a prezentovať zostavenú ponuku. Súťažiť budú dvojčlenné družstvá zo stredných škôl so zameraním na gastronómiu, hotelierstvo a cestovný ruch: OA Rožňava, SOŠ obchodu a služieb Rožňava, SOŠ obchodu a služieb Michalovce, OA Trebišov, SOŠ železničná, Cirkevná SOŠ sv. Jozafáta Trebišov, OA Polárna Košice a Súkromná SOŠ SEZ Krompachy.

„Úlohou súťažiacich je vytvoriť a prezentovať komplexnú a ucelenú ponuku cestovného ruchu vo svojom regióne pre rodiny s deťmi. Môžu vytvoriť novú, alebo inovovať existujúcu ponuku cestovného ruchu. Mala by odrážať jedinečnosť cieľového miesta a služby, ktoré prilákajú návštevníkov a predĺžia ich pobyt na cieľovom mieste minimálne na dve noci,“ hovorí riaditeľ SOŠ obchodu a služieb v Michalovciach Miroslav Sivý, ktorý je aj riaditeľom súťaže.

Študenti budú v 20 minútovej prezentácii súťažnej úlohy Honba za pokladmi regiónu využívať elektronické médiá i ďalšie materiály. Popri popise existujúcej ponuky cieľového miesta navrhnú zlepšenia, predstavia komplexnú ponuku cestovného ruchu v cieľovom mieste a navrhnú propagáciu.

„Chceme, aby študenti otvorili svoju myseľ, aby sa inak pozerali na veci okolo seba. Aby si uvedomili, že ich môžu zmeniť, nemusia sa uspokojiť s tým, čo v cestovnom ruchu u nás existuje. Preto je témou inovácia a doplnenie služieb. Mladí ľudia, ktorí sa chcú venovať cestovnému ruchu, musia vidieť, že je tu priestor na zmenu. Ak budú chcieť v tejto oblasti pracovať, je nevyhnutné, aby chceli aj inak rozmýšľať,“ vysvetlila vedúca referátu cestovného ruchu na Úrade Košického samosprávneho kraja Adriana Šebešová.

Porota bude hodnotiť atraktívnosť predstavenej ponuky i dostupnosť turistických cieľov, zabezpečenie služieb s ohľadom na cieľovú skupinu, ale aj cenovú ponuku a kalkuláciu. Dôležitou súčasťou bude aj verbálna a neverbálna úroveň prejavu súťažiacich, presvedčivosť a ich profesionálne vystupovanie. Pri hodnotení technického prevedenia prezentácie zaváži aj vkusnosť efektov, kvalita obrázkov, celkový dizajn prezentácie či fotogaléria najzaujímavejších miest.

Ceny pre víťazov súťaže venovala spoločnosť SLOVAKIA TREND EXPORT - IMPORT s.r.o., Sobrance.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 07.05.2014 15:00
Upravené: 15.12.2021 17:25

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001