Do Študentskej kvapky krvi prispelo aj 383 našich študentov

Tradičnú jesennú kampaň Slovenského červeného kríža Študentská kvapka krvi 2014 vyhodnotil Územný spolok SČK Košice-mesto vo štvrtok 11. decembra.

Celkovo sa v Košiciach zapojilo do kampane 2.882 darcov krvi. Bolo medzi nimi aj 383 študentov zo stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Až 166 z nich darovalo krv po prvýkrát. Najviac študentov sa zapojilo tam, kde priamo do škôl prišli mobilné odberové jednotky – Gymnázium Šrobárova, Gymnázium Trebišovská, Obchodná akadémia Watsonova, Hotelová akadémia, SOŠ Ostrovského, SOŠ technická Kukučínova, SOŠ automobilová Moldavská ulica.

Študenti - darcovia

Vyžrebovaní študenti získali ceny od partnerov Územného spolku Slovenského červeného kríža Košice – mesto:

Cenu predsedu Košického samosprávneho kraja získal Stanislav RUSNÁK, študent Hotelovej akadémie
Cenu arcibiskupa Košickej arcidiecézy si prevzala Jana HIBLÁROVÁ, študentka Katolíckej strednej pedagogickej školy sv. Cyrila a Metoda
Cenu Technickej univerzity v Košiciach si prevzala Michaela DURILLOVÁ, študentka Ekonomickej fakulty Technickej univerzity Košice
Cenu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach si prevzal Vojtech ŠČEŠŇÁK, študent Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika
Cenu Eurotrade Plus s. r. o. si prevzala Sofia CERULOVÁ, študentka Strednej odbornej školy Gemerská
Cenu ČSOB Finančnej skupiny si prevzala Kristína ANDRAŠKOVÁ, študentka Gymnázia M.R. Štefánika
Cenu Nemocnice Košice – Šaca a.s., 1. súkromnej nemocnice si prevzal Marko MORÁVEK, študent Gymnázia Poštová
Cenu Soroptimist Club Košice získalaTimea BEREŠOVÁ, študentka Technickej univerzity
Cenu Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. si prevzali Patrik KRIŠTAN, študent Strednej odbornej školy automobilovej,Soňa STAŠIKOVÁ, študentka Prešovskej univerzity,Marek BOŘIK, študent Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej
Cenu Zdravotnej poisťovne Dôvera, a.s. získali Viktória ELIÁŠOVÁ, študentka Obchodnej akadémie Polárna, Vladimír DEMKO, študent Gymnázia Trebišovská, Bc. Veronika SOSKOVÁ, študentka Fakulty verejnej správy UPJŠ
Cenu Letiska Košice – Airport Košice, a.s. si prevzal Dávid SEDLÁK, študent Spojenej školy na Alejovej ulici

Námestníčka primátora mesta Košice Renáta Lenártová a predsedníčka Územného spolku SČK Košice-mesto Iveta Marinová odovzdali aj medaily prof. Kňazovického za 100 násobné bezpríspevkové darovanie krvi týmto darcom krvi: PhDr. Tomáš BÁLINT, Milan HALÁSZ, Milan KOVÁČ, Ján LANCOŠ, Vladimír PUTNOKI a František VARGA. Diamantovú plaketu Dr. Jána Janského za 80-násobné bezpríspevkové darovanie krvi získali Juraj DEMETER, František GERGELY, doc. RNDr. Marián KIREŠ, PhD., Stanislav KORL, Stanislav KRIVJANSKÝ, Barnabáš MAJOROŠ, Ladislav PUTNOKY, Ivan RAJDUGA. Ďalších 34 darcov získalo zlatú plaketu Dr. Jána Janského za 40-násobné bezpríspevkové darovanie krvi.

Túto jeseň začala Študentská kvapka krvi 13. októbra. Sú tuNIAKY MOJI ľudia? bolo heslo jubilejného 20. ročníka kampane Slovenského Červeného kríža, ktorej cieľom bolo oslovovanie a rozširovanie základne darcov krvi na Slovensku. Slogan tohtoročnej Študentskej kvapky krvi sa verejnosti prihováral rečou mladých ľudí a slovnou hračkou – sú tu nejakí moji ľudia - Nebuď tuniak a daruj krv! - keďže primárne bola kampaň zameraná na získavanie prvodarcov, medzi ktorými sú najmä ľudia v mladšom veku.

Už tradične sa s kampaňou spájali mobilné odbery krvi a ďalšie sprievodné akcie zamerané na šírenie bezpríspevkového darcovstva krvi - náborové workshopy či simulované odbery krvi, ktoré v intenzívnejšej miere prebiehajú práve počas národných kampaní Slovenského Červeného kríža vo všetkých väčších mestách a mnohých obciach Slovenska.

Kampaň organizoval Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR (NTS SR) a hematologicko-transfúznymi oddeleniami (HTO) nemocníc a trvala do 17. novembra 2014.

Študentská kvapka krvi má celoslovenskú pôsobnosť a už 20-ročnú tradíciu. Práve preto sa Slovenský Červený kríž rozhodol zapísať názov „Študentská kvapka krvi" do registra ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva SR.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 11.12.2014 18:00
Upravené: 22.12.2021 09:45

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001