Vysvedčenia dostali študenti zo sociálne znevýhodneného prostredia

Vo veľkej zasadačke Obecného úradu vo Veľkej Ide odovzdali záverečné dokumenty absolventom elokovaného pracoviska košickej Strednej odbornej školy technickej na Kukučínovej ulici. Skúšky urobilo 51 žiakov v učebných odboroch stavebná výroba a výroba konfekcie. Mladí ľudia zo sociálne znevýhodneného prostredia urobili dôležitý krok do života, keď získali odborné vzdelanie.

„Záverečné skúšky absolvovali v polovici júna žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia na všetkých elokovaných pracoviskách našej školy,“ hovorí zástupca riaditeľa SOŠ technickej na Kukučínovej ulici v Košiciach Milan Lazorčák. „Pozostávali z písomnej, praktickej a ústnej časti. Skúšky urobilo 51 žiakov - 20 chlapcov v učebnom odbore stavebná výroba a 31 dievčat v učebnom odbore výroba konfekcie. Sedem chlapcov a sedem dievčat prospelo dokonca s vyznamenaním.“

Vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia je jednou z priorít regionálnej samosprávy. „Našim záujmom je, aby školy boli dostupné pre všetky sociálne skupiny, aby každý mal rovnaké právo a možnosť vzdelávať sa podľa svojich schopností. Do budúcnosti je mimoriadne dôležitá orientácia na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, pretože čoraz viac žiakov k nám prichádza práve odtiaľ. Sme nútení vytvárať podmienky pre ich vzdelávanie. Skúsenosti máme práve vďaka elokovaným pracoviskám v lokalitách, kde je počet takýchto žiakov najvyšší,“ skonštatoval vedúci odboru školstva KSK Štefan Kandráč.

V elokovaných pracoviskách má SOŠ technická na Kukučínovej ulici v Košiciach skoro 200 žiakov, ktorí sa aktívne pripravujú v dvojročných učebných odboroch stavebná výroba pre chlapcov a výroba konfekcie pre dievčatá. Získavajú výučný list, čo im dáva možnosť nájsť si prácu. Pracoviská v úzkej spolupráci s obcami vznikli v Kecerovciach, Veľkej Ide, Družstevnej pri Hornáde, na košickom Luniku IX, od budúceho školského roka pribudnú Bidovce, pripravuje sa Seňa. Podobnou cestou sa vydala aj SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku na pracovisku v Zemplínskej Teplici, SOŠ Moldava na pracovisku v Turni nad Bodovou, SOŠ Prakovce na pracovisku v Kluknave. Elokované pracoviská sú zriaďované na základe rokovaní so starostami obcí, kde obec obvykle poskytne priestor pre výchovno-vzdelávací proces.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.06.2013 14:00
Upravené: 14.10.2021 13:34

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001