Správna voľba povolania - príležitosť k úspechu

Neviete sa rozhodnúť, na ktorú strednú školu podať prihlášku? Košický samosprávny kraj pozýva všetkých žiakov, učiteľov základných škôl, rodičov, ale aj širokú verejnosť na prezentačné výstavy všetkých stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti nazvané „Správna voľba povolania- príležitosť k úspechu“. Uskutočnia sa v Košiciach, Spišskej Novej Vsi, Michalovciach, Rožňave, Gelnici a Kráľovskom Chlmci.

Tretí ročník prezentácie vzdelávania „Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu“ bude
22. - 23. októbra na SPŠ dopravnej na Hlavnej ulici v Košiciach,
24. - 25. októbra na Technickej akadémii na Hviezdoslavovej 6 v Spišskej Novej Vsi,
23. októbra na Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach,
24.októbra v spoločenskej sále Mestského úradu v Rožňave,
28. októbra v priestoroch Gymnáziá na Horešskej 18 v Kráľovskom Chlmci
8. novembra v priestoroch Gymnázia na ulici SNP 1 v Gelnici

Plagát

„Základnou myšlienkou je informovať žiakov základných škôl a ich zákonných zástupcov o možnostiach štúdia na našich stredných školách, o novozaradených odboroch pre budúci školský rok, o perspektívnych odboroch, pri ktorých zamestnávateľ garantuje možnosť zamestnať sa. Školy budú vo svojich prezentačných stánkoch informovať o školských vzdelávacích programoch, ale aj prezentovať výrobky žiakov. Pridajú aj ukážky z voľnočasových, hlavne kultúrnych aktivít, aby spríjemnili návštevníkom čas vo výstavných priestoroch,“ hovorí vedúci odboru školstva KSK Štefan Kandráč.

Súčasťou podujatia budú aj workshopy za účasti zástupcov zamestnávateľov, výchovných poradcov, pracovníkov úradov práce, riaditeľov základných a stredných škôl, odboru školstva KSK i zástupcov miest. Spoločne budú viesť dialóg o odbornom vzdelávaní, jeho výsledkoch, smerovaniach. Závery z neho budú uplatňované v praxi.

„Takáto forma prezentácie našich škôl sa nám osvedčila. Pozitívne ju hodnotili zástupcovia miest, výchovní poradcovia zo základných škôl, ale aj žiaci, rodičia, zamestnávatelia. Pozrieť si na jednom mieste viacero prezentácií a môcť priamo porovnávať je veľmi dobré. Dobrý ohlas nás viedol k tomu, že kým vlani bolo podujatie v troch mestách v kraji, v tomto roku ho už pripravujeme v šiestich mestách a vo všetkých regiónoch – popri Košiciach aj na Spiši, Gemeri, na Zemplíne,“ dodáva Štefan Kandráč.

V období pred podávaním prihlášok na strednú školu budú môcť návštevníci získať prehľad o možnostiach štúdia na stredných školách, o školských vzdelávacích programoch pre študijné aj učebné odbory, o mimoškolských aktivitách, ktoré stredné školy ponúkajú. Dozvedia sa o novinkách, novozaradených odboroch, profilácii a možnosti štúdia na gymnáziách, o potrebách trhu práce zamestnávateľov v danom regióne, ale aj o uplatnení na trhu práce po skončení štúdia.

V Košiciach: 22. 10. 2013 – 23. 10. 2013
priestory Strednej priemyselnej školy dopravnej, Hlavná 113, Košice
22. 10. 2013
9.00 – 18.00 hod.
slávnostné otvorenie a vzdelávacia prezentácia stredných škôl
10.00 hod.
workshop (diskusné fórum) pre riaditeľov základných a stredných škôl a výchovných poradcov základných škôl
23. 10. 2013
9.00 – 18.00 hod.
vzdelávacia prezentácia stredných škôl

V Michalovciach: 23. 10. 2013 – 24. 10. 2014
priestory Gymnázia Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce
23. 10. 2013
9.00 - 18.00 hod.
slávnostné otvorenie a vzdelávacia prezentácia stredných škôl
10.00 hod.
workshop (diskusné fórum)
24. 10. 2014
Žiaci 9. ročníka navštívia priestory strednej školy, na ktorej majú záujem študovať v šk. roku 2014/2015

V Spišskej Novej Vsi: 24. 10. 2013 – 25. 10. 2013
priestory Technickej akadémie, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves
24. 10. 2013
9.00 – 17.00 hod.
slávnostné otvorenie a vzdelávacia prezentácia stredných škôl
10.00 hod.
workshop (diskusné fórum) pre riaditeľov základných a stredných škôl a výchovných poradcov základných škôl
25.10.2013
8.00 – 15.00 hod.
vzdelávacia prezentácia stredných škôl.

V Rožňave: 24. 10. 2013
priestory spoločenskej Sály Mestského úradu na Šafárikovej 29 v Rožňave
8.30 – 16.00 hod.
slávnostné otvorenie a vzdelávacia prezentácia stredných škôl
8.45 hod.
workshop (diskusné fórum) pre riaditeľov ZŠ a SŠ, výchovných poradcov ZŠ a SŠ a zástupcov podnikateľskej sféry

V Kráľovskom Chlmci: 28. 10. 2013
priestory Gymnázia, Horešská 18, Kráľovský Chlmec
9.00 – 17.00 hod.
slávnostné otvorenie a vzdelávacia prezentácia stredných škôl
9.30 hod.
workshop za účasti zástupcov OŠ ÚKSK, zástupcov odboru školstva mesta Kráľovský Chlmec, zástupcov zamestnávateľov a ÚPSVaR-u, pre riaditeľov ZŠ a SŠ

V Gelnici: 8. 11. 2013
priestory Gymnázia, SNP 1, Gelnica
8.45 – 9.30
prezentácia pozvaných študentov základných škôl
9.30 – 12.30
slávnostné otvorenie a vzdelávacie prezentácie stredných škôl pre študentov základných škôl
10.00 hod.
workshop (diskusné fórum) pre riaditeľov základných a stredných škôl a výchovných poradcov základných škôl
13.00 - 15.30
vzdelávacie prezentácie stredných škôl a konzultácie pre záujemcov z radov rodičov a verejnosti (podľa záujmu)

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 16.10.2013 12:00
Upravené: 14.10.2021 13:41

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001