Špičkový IT-LAB pripraví odborníkov pre prax

Nové laboratórium informačných technológií otvorili v stredu 16. januára 2013 v Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej na Komenského 44 v Košiciach. IT-Laboratórium (IT-LAB) vzniklo vďaka dlhodobej spolupráci školy so spoločnosťou T-Systems Slovakia s.r.o. (TSSK). Je súčasťou Centra odborného vzdelávania pre elektrotechniku, priemyselnú informatiku a automatizáciu, ktoré poskytuje svoje služby i ďalším stredným školám v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, či zamestnávateľom.

Učebňa pre 30 žiakov je vybavená notebookmi s príslušenstvom, ktoré umožnia robiť aj videokonferencie. Súčasťou je interaktívna tabuľa, dataprojektor, blue-ray prehrávač, hlasovacie zariadenia, vizualizér, nový nábytok, kompletná kabeláž a pripojenie na internet. T-Systems investoval do vybavenia a zariadenia takmer 50 tisíc eur, škola ho bude mať dlodobo zapožičané. Stavebné úpravy priestorov v hodnote 26 tisíc eur spolufinancoval zriaďovateľ školy Košický samosprávny kraj.

V IT LABe sa bude na nových špičkových zariadeniach uskutočňovať praktická príprava žiakov v predmetoch Počítačové systémy, Výpočtová technika, či Sieťové technológie. Odhaduje sa, že 60 – 70 percent kapacity tejto učebne budú využívať žiaci školy, zostávajúci čas ponúkne Centrum odborného vzdelávania ďalším stredným školám a spoločnosti T-Systems. Škola v spolupráci s touto spoločnosťou pripravuje odborné prednášky pre žiakov, či spoločné marketingové aktivity pre stredoškolákov. Uvažuje aj o otvorení IT kurzov pre seniorov.

„SPŠ elektrotechnická patrí dlhodobo ku školám s náročným štúdiom, ale s veľmi dobrým uplatnením absolventov. Významnou mierou k tomu prispieva intenzívna spolupráca so zamestnávateľmi, ktorí sa priamo podieľajú na tvorbe školského vzdelávacieho programu, či na vytváraní podmienok pre praktické vyučovanie a odbornú prax žiakov. Odborné učebne a laboratóriá zriadené s podporou významných zamestnávateľov, umožňujú našim žiakom už počas štúdia priblížiť sa čo najviac k reálnym potrebám praxe,“ vysvetľuje riaditeľ SPŠE Štefan Krištín.

S ponukou na spoluprácu oslovila elektrotechnická priemyslovka v roku 2007 vtedy ešte len začínajúcu spoločnosť T-Systems. Prvé kontakty sa sústreďovali na preškolenie učiteľov v systéme LINUX. Práve zaradenie výučby LINUXu bola požiadavka T-Systems a škola v nej úspešne pokračuje už tretí rok. Koncom roka 2009 bola podpísaná rámcová zmluva o spolupráci medzi SPŠ elektrotechnickou Košice a spoločnosťou T-Systems Slovakia s.r.o. Hlavnou myšlienkou bola a je spolupráca vo výučbe žiakov v oblasti informačných a komunikačných technológií, v odbornej príprave žiakov a celoživotnom vzdelávaní učiteľov, vo vzájomnej spolupráci partnerov pri tvorbe školského vzdelávacieho programu v oblasti IKT, v spoločných marketingových aktivitách. Cieľom obidvoch partnerov je získavanie záujemcov o prácu v TSSK, dlhodobá propagácia spoločnosti na stránke školy, podpora technického vybavenia školy technológiami využívanými v TSSK. O dva roky neskôr došlo k vzájomnej dohode o vybudovaní spoločnej učebne – IT laboratória v priestoroch školy.

„Ako jeden z najväčších zamestnávateľov na východnom Slovensku cíti spoločnosť T-Systems Slovakia potrebu angažovať sa aj vo zvyšovaní kvality vzdelávania v oblasti IKT. Preto som rád, že môžeme práve dnes otvoriť jedno z najmodernejších stredoškolských IKT laboratórií na Slovensku. Chceme tak potvrdiť náš záväzok podporovať profesionalitu absolventov a zvýšiť tak kvalitu kandidátov pre prácu v oblasti IKT,“ hovorí generálny riaditeľ T-Systems Slovakia s.r.o Thomas Bogdain.

Košický samosprávny kraj ako zriaďovateľ väčšiny stredných škôl v kraji od roku 2008 uplatňuje Koncepciu odborného vzdelávania, ktorá sa opiera o spoluprácu troch pilierov: zriaďovateľa, škôl a zamestnávateľov. Jej výsledkom je okrem iného desať centier odborného vzdelávania, ktoré ponúkajú špičkové možnosti získavania najmodernejších poznatkov. „Táto stratégia sa ukázala ako správna. Nečakali sme na legislatívu, urobili sme oveľa rýchlejšie kroky na prepojenie škôl s praxou. Elektrotechnická priemyslovka je jeden z viacerých príkladov, ako sa to darí. Mladí ľudia jasne vidia, kde sa môžu uplatniť a nemajú väčšie problémy pri nástupe do praxe, ani pri ďalšom štúdiu na univerzitách. Výborná spolupráca s T-Systems Slovakia ukazuje, že dlhodobý cieľ – mať v IKT sektore v našom kraji zamestnaných desaťtisíc ľudí – nie je vôbec utópia, ale reálna perspektíva,“ dodáva predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach je jedna z najväčších stredných odborných škôl v Košickom kraji. Každoročne ju navštevuje priemerne 600 žiakov denného štúdia. Svoju samostatnú históriu začala písať 1. septembra 1967. Dnes patrí k školám, ktoré majú dobré meno, ale i náročný študijný program. Absolventi školy sú úspešní v ďalšom vysokoškolskom štúdiu aj v zamestnaní. Vedeniu školy sa dlhodobo darí držať krok s dobou a udržiavať čo najužší kontakt so zamestnávateľmi v regióne. Škola úzko spolupracuje s významnými firmami, ktoré patria k najväčším v oblasti informačných technológií, elektrotechnického priemyslu a elektroenergetiky na východnom Slovensku. Od roku 2007 je SPŠ elektrotechnická členom združenia Košice IT Valley. V apríli 2011 začalo v škole svoju činnosť Centrum odborného vzdelávania pre automatizáciu, elektrotechniku a informačné technológie. Zriaďovateľom školy je Košický samosprávny kraj.

Spoločnosť T-Systems Slovakia s.r.o. predstavuje strategické miesto servisnej dodávateľskej siete materskej spoločnosti T-Systems International GmbH, ktorá patrí medzi špičkových svetových dodávateľov služieb informačných a komunikačných technológií (IKT). T-Systems Slovakia (TSSK) pôsobí v oblasti informačných a komunikačných technológií. V portfóliu spoločnosti sú správa sietí, serverov, operačných systémov, databázových systémov, systémov SAP®, middlevérových softvérových produktov a mnohých ďalších špeciálnych zákazníckych aplikácií. Služby poskytuje viac ako 230 zákazníkom – významným korporáciám z celého sveta.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 16.01.2013 11:00
Upravené: 14.10.2021 13:24

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001