Pohár prezidenta pre najmladších olympionikov tretíkrát získal Košický kraj

Pohár prezidenta Slovenskej republiky za najlepšie výsledky v rámci VI. ročníka Olympijských festivalov detí a mládeže Slovenska (OFDMS) získal Košický kraj.

Kraj mal najlepšie celoštátne hodnotenie v kategórii materských aj základných škôl, v kategórii stredných škôl bol tretí. Druhé miesto v súťaži o Pohár prezidenta SR obsadil Banskobystrický kraj (druhý vo všetkých troch kategóriách škôl) a tretie Trnavský kraj, ktorý bol najlepší v kategórii stredných škôl. Pohár prezidenta SR v zastúpení prezidentskej kancelárie odovzdal strieborný olympionik v ľadovom hokeji Dárius Rusnák.

Slávnostné vyhodnotenie OFDMS 2012/13 sa uskutočnilo v utorok 5. novembra v Hornom Smokovci a nadviazalo na dvojdňové valné zhromaždenie Združenia olympijských klubov SR. Boli na ňom ocenené aj najlepšie materské, základné a stredné školy z jednotlivých krajov, ako aj najaktívnejší organizátori. Všetky ocenené školy dostanú od Slovenského olympijského výboru športový materiál v hodnote po 200 eur.

Pohár prezidenta SR prevzal Peter Koščo z odboru školstva KSK. Naľavo Dárius Rusnák, vpravo prezident SOV František Chmelár.

Predseda ústredného štábu OFDMS Anton Javorka uviedol, že uplynulý ročník festivalov priniesol v porovnaní s minulosťou stagnáciu. Hneď však dodal, že ju očakával. „Od spustenia tohto projektu v roku 2008 sme každoročne zaznamenávali neustále stúpajúcu tendenciu. Teraz sa, žiaľ, prvý raz stalo, že nastal mierny pokles zapojenosti škôl. Myslím si však, že tento útlm je jednorazový. A podľa mňa bol zákonitý,“ konštatuje Anton Javorka a vysvetľuje: „V roku 2012, keď Slovenský olympijský výbor realizoval celoslovenskú štafetu s posolstvom Londýnu, bola všade v regiónoch aj na školách veľká eufória a konalo sa množstvo podujatí. V poolympijskom období sa u mnohých pedagógov prejavila pochopiteľná únava. Mám však poznatky, že mnohí nadšení učitelia aj zorganizovali školskú olympiádu, ale jednoducho nezaslali o tom hlásenia, pretože už nemali silu na papierovanie. Do budúcnosti budeme musieť premyslieť, ako ich motivovať, aby zvládli aj túto nepopulárnu časť práce. Ďalší námet na premýšľanie je, či napriek celoročnému charakteru OFDMS neprejsť aj na kampane dvakrát do roka. Kampane by mohli byť údernejšie a mohli by viesť k zvýšeniu zapojenosti škôl, pretože by mali burcujúci charakter.“

Olympijské festivaly detí a mládeže Slovenska

Olympijské festivaly detí a mládeže Slovenska sú najväčší celoročný projekt Slovenského olympijského výboru (SOV). Pod záštitou prezidenta SR sa OFDMS konajú každoročne od roku 2008. Festivaly spoločne so SOV vyhlasujú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Združenie miest a obcí Slovenska, Slovenská asociácia športu na školách a samosprávne kraje na Slovensku.

Hlavný zmysel organizovania festivalov je podnietiť všetkých zodpovedných - rodičov, pedagógov, trénerov, predstaviteľov štátnej správy a samosprávy na úrovni krajov, miest a obcí, ale aj príslušné inštitúcie, školy a školské zariadenia, športové subjekty, obce a ďalšie organizácie k tomu, aby pochopili význam športu pre život a vývoj detí a mládeže a v záujme toho vyvinuli väčšie úsilie smerom k jeho praktickej realizácii. Podstata tohto snaženia tkvie v oslovení všetkých detí a ich získaní pre pravidelné športovanie aj v budúcnosti.

Pohybové aktivity v rámci OFDMS sa komplexne prepájajú aj s olympijskými aktivitami, ako sú vedomostné a umelecké súťaže, propagácia fair play, starostlivosť o životné prostredie a pod. SOV obsahovo prepája všetky stupne podujatí a súťaží v rámci OFDMS a zabezpečuje štandardizovanie názvov, pojmov, ceremoniálov a symbolov olympizmu.

Pohár prezidenta SR sa udeľuje od školského roka 2008/09, v Hornom Smokovci bol udelený piaty raz. Uvádzame poradie troch najúspešnejších krajov v doterajších ročníkoch:
2008/09: 1. Trenčiansky kraj, 2. Trnavský kraj, 3. Košický kraj
2009/10: 1. Banskobystrický kraj, 2. Košický kraj, 3. Trnavský kraj
2010/11: 1. Košický kraj, 2. Trnavský kraj, 3. Banskobystrický kraj
2011/12: 1. Košický kraj, 2. Trnavský kraj, 3. Banskobystrický kraj
2012/13: 1. Košický kraj, 2. Banskobystrický kraj, 3. Trnavský kraj

Ocenenia si prevzali aj víťazi umeleckých súťaží SOV. Študentka Školy úžitkového výtvarníctva v Košiciach Kristína Uličná zvíťazila vo výtvarnej súťaži SOV na tému maskota členov Slovenského olympijského tímu na ZOH 2014 v Soči očami detí na Slovensku. Jej návrh maskota – kamzíka Kamza – je obsiahnutý aj v odznaku SOT Soči. Žiak ZŠ v Tatranskej Lomnici Arno Hubáč zase s prácou „Preteky v jazde na bicykli“ najlepšie uspel v kategórii do 12 rokov v literárnej súťaži SOV na tému „Šport je krásny, neberte nám ilúzie“.

Výsledky VI. ročníka OFDMS

Celkové hodnotenie krajov o Pohár prezidenta SR (poradie zostavené podľa súčtu umiestení v hodnotení materských, základných a stredných škôl):
1. Košický kraj (MŠ 1. miesto, ZŠ 1. miesto, SŠ 3. miesto) 5,
2. Banskobystrický kraj (MŠ 2. miesto, ZŠ 2. miesto, SŠ 2.miesto) 6,
3. Trnavský kraj (MŠ 3. miesto, ZŠ 3. miesto, SŠ 1. miesto) 7,
4.Nitriansky kraj 12,
5. Bratislavský kraj 16,
6. Žilinský kraj 17.
Trenčiansky kraj a Prešovský kraj nedodali kompletné vyhodnotenie.

Materské školy: 1. Košický kraj 44,7% (percentuálna zapojenosť škôl zo samosprávneho kraja), 2. Banskobystrický kraj 26,1%, 3. Trnavský kraj 24%, 4. Nitriansky kraj 16,7%, 5. Bratislavský kraj 9,5%, 6,. Žilinský kraj 5%.
Základné školy: 1. Košický kraj 48,9%, 2. Banskobystrický kraj 44,4%, 3. Trnavský kraj 28,2%, 4. Nitriansky kraj 19%, 5. Žilinský kraj 16,2%, 6. Bratislavský kraj 12%.
Stredné školy: 1. Trnavský kraj 72%, 2. Banskobystrický kraj 67,3%, 3. Košický kraj 60%, 4. Nitriansky kraj 56,7%, 5. Bratislavský kraj 16,7%, 6. Žilinský kraj 12,7%.
OCENENÉ ŠKOLY (na návrh krajských štábov)
Materské školy: MŠ Bzovická Bratislava, MŠ Nábrežie Hlohovec, MŠ Tekovská Levice, MŠ Stodoláčik Liptovský Mikuláš, MŠ Centrum Zvolen, MŠ Ernesta Rótha Rožňava, MŠ Nová Kelča.
Základné školy: ZŠ Turnianska Bratislava, ZŠ Komenského Senica, ZŠ Hlavné námestie Dvory nad Žitavou, ZŠ s MŠTrenčianska Turná, ZŠ M. R. Martákovej Liptovský Mikuláš, ZŠ s MŠ M. Kolibiara Detvianska Huta, ZŠ Krosnianska Košice, ZŠ a MŠ Šarišské Bohdanovce.
Stredné školy: SOŠ nám. Sv. Martina Holíč, SZŠ Farská Nitra, Gymnázium M. M. Hodžu Liptovský Mikuláš, SŠ Kremnička Banská Bystrica, OA Watsonova Košice, SOŠ drevárska Vranov nad Topľou.
Špeciálne školy: Špeciálna ZŠ Školská Jelka, Spojená špeciálna škola Dolný Kubín, OUI V. Gaňu Banská Bystrica, Špeciálna ZŠ Brezno, SŠ Vojenská Košice.

Viac informácií: http://www.olympic.sk/

Autor/zdroj: Ľubomír Souček, zb, foto: Ján Súkup
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.11.2013 12:02
Upravené: 14.10.2021 13:42

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001