Na SPŠE začali s duálnym vzdelávaním v odbore Počítačové systémy

V pilotnom projekte duálneho vzdelávania študuje od pondelka na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej (SPŠE) v Košiciach prvých 30 študentov, prevažne absolventov stredných priemyselných a odborných škôl a gymnázií. Ide o trojročné pomaturitné štúdium v odbore Počítačové systémy.

Študenti okrem teoretických znalostí získajú najmä rozsiahle praktické skúsenosti a zručnosti v oblasti počítačových systémov, ako aj možnosť medzinárodnej certifikácie od zahraničných obchodných komôr. Program štúdia je pripravený v úzkej spolupráci so spoločnosťou T-Systems Slovakia, kde môžu absolventi nájsť zamestnanie.

"Duálne vzdelávanie to nazývame kvôli tomu, že jedna časť sa bude realizovať na škole a druhá časť, najmä tá praktická, na pôde T-Systems. Absolventi získajú titul DiS, čo je diplomovaný špecialista, a v spolupráci s Nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou pracujeme na tom, aby získali certifikát, ktorý by ich oprávňoval pracovať v oblasti IKT aj na území Nemecka, prípadne Rakúska," uviedol dnes pre TASR riaditeľ SPŠE Štefan Krištín. Na odbor sa hlásilo približne 50 záujemcov, prijatých bolo 30 z nich.

Školský rok dnes slávnostne otvorili na pôde spoločnosti, študentom sa prihovoril generalny riaditel T-Systems Slovakia Thomas Bogdain. Firma sa spolupodieľala na vytvorení vzdelávacieho programu a učebných osnov vybraných predmetov. Spoločnosť taktiež poskytne svojich odborníkov pre výučbu a študentom umožní rozsiahlu odbornú prax od štyroch týždňov v prvom ročníku až po 16 týždňov súvislej praxe v treťom ročníku. Praktická výučba tak tvorí 67 percent z celkového štúdia.

Duálne odborné vzdelávanie je systém podporujúci úzke partnerstvo medzi vzdelávacou a podnikovou sférou pri výchove odborníkov. Počas štúdia dochádza k prepojeniu teoretického vyučovania a získavania znalostí v prostredí školy s praktickým rozvojom tzv. tvrdých aj mäkkých zručností v rámci rozsiahlej praxe v podniku. Objem praktického vzdelávania dosahuje až 70 percent celkového dostupného času výučby, čo v priebehu troch rokov štúdia predstavuje 1600 hodín praktických cvičení a ďalších 1050 hodín odbornej praxe vo firme.

"Projektom duálneho odborného vzdelávania nadväzujeme na tradíciu podpory vzdelávacích programov v T-Systems Slovakia, a rovnako tým napĺňame našu stratégiu dostať jadro vzdelávania z firmy do škôl a univerzít, kam patrí. Po ukončení štúdia si absolvent zvýši svoju konkurencieschopnosť na trhu práce. Veľkou výhodou však bude okamžitá pripravenosť pre súčasné požiadavky trhu," uviedol spoluautor projektu a riaditeľ pre strategický rozvoj T-Systems Slovakia Martin Džbor.

Firma už v súčasnosti v Košiciach zamestnáva viac ako 2800 ľudí a do budúcna plánuje ďalej rásť. Rozhodla sa preto inšpirovať v Nemecku, kde model duálneho vzdelávania úspešne využívajú. "V rámci východného Slovenska vznikli fungujúce partnerstvá so strednými odbornými školami, Košickým samosprávnym krajom, obchodnými a priemyselnými komorami a tiež ďalšími IT firmami v klastri Košice IT Valley," dodal Martin Džbor.

Autor/zdroj: TASR
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 03.09.2013 12:00
Upravené: 14.10.2021 13:36

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001