Mladí ľudia pomohli oživiť medzevskú hvezdáreň

Tajomstvá vesmíru sa dajú spoznávať aj na zemi. Presviedča o tom Hvezdáreň v Medzeve a pozýva na Deň otvorených dverí a slávnostné otvorenie planetária, ktorý bude vo štvrtok 29. augusta.

Plagát podujatiaSlávnostné otvorenie planetária je výsledkom dlhoročnej spolupráce viacerých subjektov. Hvezdáreň od roku 2012 spolupracuje s Regionálnym centrom mladých (RCM) Košice a neformálnou skupinou mládežníkov. Uskutočnili sa tu odborné astronomické výstavy s medzinárodnou účasťou, kde na vernisážach prednášali členovia Slovenskej akadémie vied – Ústavu experimentálnej fyziky Košice. Od 23. do 31. augusta vo Hvezdárni v Medzeve pokračuje celoeurópsky projekt - výmenný medzinárodný pobyt mládežníkov z piatich krajín Európskej únie.

„Spoluprácou na projekte sa podarilo v Medzeve vytvoriť trojrozmernú stálu expozíciu planetárneho systému a dokončiť planetárium, ktoré bolo nedokončené 15 rokov. Zhodnotili sme budovu hvezdárne, ktorá je majetkom Košického samosprávneho kraja v správe Kultúrneho centra údolia Bodvy a Rudohoria (KCUBaR). Pribudli možnosti pre návštevníkov hvezdárne počas celého roku a prestaneme byť závislí od počasia pri prezentáciách pre školy. Vznikla nová súčasť hvezdárne, doteraz nevyužitú miestnosť budeme môcť využívať počas celého roka,“ hovorí Oľga Ballaschová z Hvezdárne v Medzeve, pracoviska moldavského KCUBaR.

Projekt mládežníckej výmeny Everyone under one sky je financovaný zo zdrojov EÚ z programu Mládež v akcii, ktorý je určený pre všetkých mladých ľudí vo veku od 13 do 30 rokov, ako aj mládežníckym pracovníkom. Jeho cieľom je podporiť mladých ľudí, ktorí chcú byť aktívni, chcú cestovať, spoznávať nových ľudí z celej Európy a sveta, nadviazať nové priateľstvá, vyjadrovať svoj názor, získať nové poznatky a zručnosti, ktoré im v budúcnosti pomôžu presadiť sa. Podporuje mobilitu v rámci EÚ, ako aj za jej hranicami, neformálne vzdelávanie, interkultúrny dialóg, participáciu a začlenenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí. Program taktiež podporuje rozvoj a výmenu skúseností, odborných znalostí a príkladov dobre praxe medzi osobami pracujúcimi s mládežou.

Projekt mládežníckej výmeny realizuje neformálna skupina mladých ľudí pod názvom MOveo, ktorí majú už niekoľkoročné skúsenosti s realizovaním podobných projektov. Odbornú pomoc zabezpečuje Regionálne centrum mládeže – Centrum voľného času Košice.

„Mládežnícka výmena pod názvom Everyone under one sky sa uskutočňuje na východnom Slovensku v obci Medzev. Zúčastňuje sa na nej 27 mladých ľudí z Fínska, Grécka, Belgicka, Slovenska a Slovinska. Cieľom výmeny je obnovenie aktívnej účasti miestnej hvezdárne na verejnom živote obyvateľov mesta. Program je kombináciou praktických a teoretických činností, počas ktorých sa mladí ľudia oboznámia s históriou hvezdárne a obce, spoznajú astronómiu prostredníctvom praktických pozorovaní nočnej oblohy, prispejú k vybavenosti hvezdárne vytvorením funkčného planetária a trvalou výstavou, pomôžu propagovať hvezdáreň medzi miestnymi obyvateľmi. Vďaka projektu majú účastníci tiež možnosť predstaviť jednotlivé krajiny, ako aj ich kultúry a históriu nielen medzi sebou ale aj miestnym mládežníkom. Projekt kladie dôraz na oživenie miestnej komunity, spoznanie nových kultúr a vytvorenie vzorového príkladu pre ostatné krajiny,“ vysvetľuje autor projektu Patrik Paugsch.

Mladí ľudia z obcí okresu Košice – okolie, kde má pôsobnosť kultúrne centrum, získali ďalšiu možnosť na zmysluplné využívanie voľného času. Zahraniční účastníci projektu mali zasa možnosť spoznať život na Slovenku po každej stránke. Každý deň trvania projektu po skončení odborných aktivít mali pripravený atraktívny program – od histórie cez kultúru po športové vyžitie. Ich slovenskí partneri im sprostredkovali aj pohľad na spolunažívanie ľudí na národnostne zmiešanom území. Výsledkom spolupráce bude 29. augusta workshop o funkcii planetária a jeho využití v praxi.

Autor/zdroj: zb
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.08.2013 13:00
Upravené: 14.10.2021 13:35

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001