Mladí Rómovia získali v Kecerovciach prvé výučné listy

Prvých 32 vysvedčení o záverečnej skúške a výučné listy odovzdali dnes v Kecerovciach absolventom učebného odboru výroba konfekcie a stavebná výroba na vysunutom pracovisku Strednej odbornej školy technickej na Kukučínovej ulici v Košiciach. Elokované pracovisko košickej školy vzniklo v spolupráci s obcou, aby umožnilo získať vzdelanie rómskym dievčatám a chlapcom priamo v mieste ich bydliska.

Riaditeľ SOŠ technickej Ján Pituch odovzdal vysvedčenia 19 dievčatám a 13 chlapcom, ktorí ukončili dvojročné vzdelávanie. „Na našom príklade vidieť, že vzdelávať sa dajú aj rómske deti. O to sme sa snažili, keď sme sa rozhodli vytvoriť vysunuté pracovisko našej školy priamo v Kecerovciach. Tunajšiu základnú školu navštevuje okolo sedemsto detí, väčšina z nich je rómska. Dochádzať po jej skončení na strednú školu v meste je pre nich nereálne. Vytvorili sme podmienky pre odborné vzdelávanie chlapcov a neskôr aj dievčat a dnes môžeme byť právom hrdí, že môžeme odovzdať vysvedčenia prvým absolventom,“ zdôraznil Ján Pituch.

Vyučovanie vo vysunutom pracovisku bolo orientované predovšetkým na prax, tej venovali štyri dni, jeden deň bol určený na teóriu. Zvládli základy remesla podľa školského vzdelávacieho programu. Vedomosti i zručnosti pri záverečných skúškach preukázali pred skúšobnou komisiou. Dievčatá ovládajú výrobu konfekcie, vedia pripraviť strihy i ušiť odevy. Mnohé z nich prišli prevziať vysvedčenia vo vlastnoručne ušitých šatách. Chlapci vedia murovať, vakovať, klásť dlažby a obklady. Najťažšou otázkou pre všetkých teraz je, či si dokážu nájsť prácu.

Skúsenosti z vysunutého pracoviska ukazujú, že existujú formy, ktorými sa dajú vzdelávať aj ohrozené skupiny detí. V prípade kecerovskej školy pri tom svojou podporou výrazne pomohli aj rodičia. Dnes sú hrdí, že ich deti získali kvalifikáciu, ktorá im môže pomôcť pri hľadaní zamestnania. Dievčatá a chlapci však popri vzdelaní získali aj mnoho ďalších spoločenských návykov, ktoré im môžu pomôcť pri začleňovaní sa do života.

 

 

 

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková, Foto: Marián Angelovič
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.06.2012 00:00
Upravené: 14.10.2021 13:02

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001