Riaditelia a učitelia z východného Slovenska získali unikátne manažérske vzdelanie

Vďaka programu Diamantová cena DofE si riaditelia a učitelia zo šiestich škôl z Prešovského (PSK) a Košického (KSK) samosprávneho kraja vyše 6 mesiacov zlepšovali svoje manažérske a komunikačné zručnosti. “Absolvovala som v profesionálnom živote niekoľko desiatok rozvojových programov či školení, ale tento program, ako jeden z mála, vo mne zanechal hlbokú stopu a inšpiroval ma,” vraví Jana Šalagovičová, absolventka programu Diamantová cena DofE a riaditeľka Gymnázia Trebišovská v Košiciach. V stredu, 29.9.2021 bol pilotný ročník tohto programu ukončený na slávnostnom podujatí v Košiciach.

Členovia Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu Slovensko (DofE) pri rozvíjaní potenciálu mladých ľudí úzko spolupracujú s vedením škôl a učiteľskými zbormi. Pri komunikácii s nimi však zaznieva potreba lepšieho vzdelávania v oblasti manažmentu a komunikácie, ktoré na Slovensku, aj podľa analýz a prieskumov, dlhodobo nie je dostupné. DofE preto spojila sily s Košickým a Prešovským samosprávnym krajom a Karpatskou nadáciou a takéto vzdelanie poskytla vo forme rozvojového programu riaditeľom a učiteľom škôl zapojených v DofE.

Pilotného ročníka programu s názvom Diamantová cena DofE sa zúčastnil manažment šiestich škôl z PSK a KSK. Riaditelia a vybraní učitelia (koordinátori programu DofE na školách) absolvovali štyri workshopy - Vytvorenie vízie, Budovanie a riadenie efektívnych tímov, Fundraising, a Wellbeing.“Naša ambícia je pomôcť riaditeľom a koordinátorom na školách, aby sa pozerali na svoje aktivity so strategickejším prístupom,” objasňuje lektor Karol Herian. Okrem strategického prístupu k vedeniu školy sa účastníci v programe naučili, ako efektívne viesť tímy na školách, ako zvládať stres, či aké sú možnosti financovania rôznych školských projektov.

Okrem kvalitných školení mali účastníci programu k dispozícii expertných mentorov z manažérskych pozícií v spoločnosti TESCO a stretnutia s profesionálnymi biznisovými poradcami z Medzinárodnej federácie koučov, ktorí im pomáhali s rozvojom líderských a komunikačných zručností. Súčasťou programu boli aj tzv. learning circles, stretnutia riaditeľov a koordinátorov DofE. V rámci nich pravidelne prezentovali ciele jednotlivých škôl inšpirované práve týmto programom, zdieľali skúsenosti zo škôl a vymieňali si rady.

Účastníci vyzdvihovali hlavne užitočné a zážitkové školenia, novovzniknuté vzťahy, podporu od kolegov z iných škôl či nové podnety od mentorov. “Vďaka koučke som zistila, na čom v mojom prejave pracovať, a aké slová používať, aby som efektívne a zrozumiteľne komunikovala svoje myšlienky so svojimi kolegami,” spomína Jana Šalagovičová, riaditeľka Gymnázia Trebišovská.

Samosprávy lepšie porozumeli svojim školám

Vďaka zapojeniu PSK a KSK prepojila Diamantová cena DofE školy so vzdelávacími odborníkmi zo samospráv. Program tak poskytol priestor na zdieľanie a učenie sa nielen medzi učiteľmi a riaditeľmi, ale aj medzi jednotlivými krajmi. “Na školeniach Diamantovej ceny sme lepšie pochopili, čo školy v našom kraji trápi, a kde potrebujú podporu od nás ako zriaďovateľa,” vysvetľuje prínos programu pre samosprávu Katarína Jurčišinová z PSK.

Diamantová cena DofE by nevznikla bez podpory partnerov. Program podporili Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj a Karpatská nadácia. “Oceňujeme, že slovenská pobočka DofE vytvorila tento program v reakcii na problémy a potreby koordinátorov DofE na školách z praxe. Vidieť, že trafili klinček po hlavičke vďaka tomu, že počúvali ľudí, s ktorými pracujú,” vyzdvihuje Žofia Teplická z Karpatskej nadácie.

Na slávnostnom podujatí oslávime absolventov Diamantovej ceny DofE

Pilotný ročník Diamantovej ceny DofE bol ukončený na záverečnom stretnutí, ktoré sa konalo 29. septembra na Úrade Košického samosprávneho kraja, kde boli účastníkom programu odovzdané certifikáty. Zároveň boli slávnostne privítaní v tzv. Diamantovom klube DofE. „K tomu, aby sme podporovali mladé talenty, potrebujeme aj silné osobnosti z radov  pedagógov, ktoré budú študentov motivovať. Teším sa, že učitelia sa majú chuť vzdelávať, vďaka čomu dokážu posunúť vpred nielen seba, ale aj svojich žiakov. Verím, že pilotný ročník tohto programu ešte viac naštartoval spoluprácu nielen medzi učiteľmi, ale aj krajmi,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Školy, ktoré sa v ročníku 2020/2021 zúčastnili pilotného ročníka Diamantovej ceny:

  • Gymnázium Trebišovská v Košiciach,
  • Gymnázium P.J. Šafárika v Rožňave,
  • Škola umeleckého priemyslu v Košiciach,
  • Gymnázium Kukučínova v Poprade,
  • Spojená škola Ľ. Podjavorinskej v Prešove,
  • Gymnázium Jána Raymana v  Prešove.

Po úspechu pilotného ročníka Diamantovej ceny DofE na východnom Slovensku program pokračuje novým ročníkom, ktorého sa zúčastní 17 škôl v 5 krajoch Slovenska.

Viac informácií o programe Diamantová cena DofE nájdete TU. Viac informácií o mentoroch z manažmentu firiem nájdete TU.

Viac informácií o moduloch: Ako nevyhorieť, Fundraising, Vytvorenie vízie, Budovanie a riadenie efektívnych tímov.

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať Simonu Lučkaničovú, komunikačnú manažérku DofE na simona.luckanicova@dofe.sk alebo +421 905 459 624.

Autor/zdroj: DofE
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 01.10.2021 12:26
Upravené: 31.01.2022 16:08

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001