Projekt Oáza zelene je zameraný aj na výučbu v prírode

Cieľom enviroprojektu bola revitalizácia a estetizácia exteriéru školy.

Stredná odborná škola beauty služieb v Košiciach sa zapojila do enviroprojektu, ktorého cieľom  je revitalizácia a estetizácia exteriéru školy. Počas dvoch mesiacov, v termíne od začiatku septembra do konca októbra, prebehla rekonštrukcia a úprava priestorov vonkajšej eko učebne. Projekt je financovaný z výzvy ENVIROPROJEKT 2020 z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Košického samosprávneho kraja.

Projekt Oáza zeleneSpolu so zamestnancami školy pridali  ruku k dielu aj študenti, ktorí sa zapojili hlavne do prípravy priestorov pre Oázu zelene v areáli školského dvora. Tá bude slúžiť na vyučovanie v prírode, a to v rámci vybraných predmetov, ale aj chvíle oddychu pre žiakov, učiteľov a zamestnancov školy. Exteriér obohatilo hlavne viac zelene aj nové miesta na odpočinok.  

„Som rád, že otázka životného prostredia nie je ľahostajná ani krajským školám, ktoré sa postupne zapájajú do rôznych ekologických projektov. Ešte viac ma teší, že na nich aktívne participujú aj samotní študenti. Vzdelávanie bude určite zaujímavejšie v peknom prostredí, ktoré si sami zveľaďujú,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Projekt Oáza zeleneAktivity sú naplánované do konca roku 2021. Okrem iného sa budú realizovať aj študentské konferencie, workshopy na témy: biodiverzita, zmeny klímy, globálne a lokálne ekologické problémy, význam malého vodného cyklu v krajine a zadržiavania dažďovej vody.

Autor/zdroj: Stredná odborná škola beauty služieb
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.11.2020 15:00
Upravené: 10.11.2021 09:27

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001