Prezentačné výstavy stredných škôl v Košickom kraji

Odbor školstva Košického samosprávneho kraja v súlade so Stratégiou výchovy a vzdelávania v Košickom kraji a jej platného Dodatku č. 4 organizuje prezentačnú výstavu stredných škôl v Košickom kraji. Súčasťou výstavy budú aj workshopy pre riaditeľov, výchovných a kariérnych poradcov základných škôl s riaditeľmi stredných škôl, so zamestnávateľmi a zástupcami úradov práce.

Plagát podujatiaAktivity sa uskutočnia od 23. – 25. októbra 2018 nasledovne: 

Košice

Termín konania: 23. – 24. 10. 2018
Miesto konania: SOŠ Ostrovského 1 v Košiciach
Prezentácia vzdelávania stredných škôl v telocvični:
23. 10. 2018: 9.00 – 17.00 hod., s otvorením za účasti predsedu KSK a vedenia Úradu
24. 10. 2018: 9.00 – 17.00 hod.- vzdelávacia prezentácia
Organizovanie workshopu:  23. 10. 2018 so začiatkom o 10.00 hod. – za účasti  zástupcov OŠ ÚKSK, zástupcov odboru školstva Mesta Košice, zástupcov zamestnávateľov a ÚPSVaR-u, pre riaditeľov, výchovných a kariérnych poradcov ZŠ a riaditeľov SŠ v konferenčnej sále.

Michalovce

Termín konania: 25. 10. 2018
Miesto konania výstavy: telocvičňa Gymnázia P. Horova v Michalovciach (zodp. riaditeľka GPH MI)
Otvorenie výstavy a organizovanie  workshopu:
25. 10. 2018: 9.00 hod. - 17.00 hod. - slávnostné otvorenie a prezentačná výstava,
10.00 hod. – workshop (priestory Gym) za účasti  zástupcov OŠ ÚKSK, zástupcov mesta Michalovce, zástupcov zamestnávateľov a ÚPSVaR-u, pre riaditeľov, výchovných a kariérnych poradcov ZŠ a riaditeľov SŠ.

Spišská Nová Ves

Termín konania: 23. – 24. 10. 2018
Miesto konania výstavy: SOŠ drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves (zodp. riaditeľ školy)
Otvorenie výstavy a organizovanie workshopu:
23. 10. 2018: 9.00 – 16.00 hod.  - slávnostné otvorenie a vzdel. prezentácia SŠ,
24. 10. 2018: 9.00 – 16.00 hod.- vzdelávacia prezentácia
10,00 hod. – workshop za účasti  zástupcov OŠ ÚKSK, zástupcov odboru mesta Spišská Nová Ves, zástupcov zamestnávateľov a ÚPSVaR-u, pre riaditeľov a výchovných a kariérnych poradcov ZŠ a riaditeľov SŠ.

Rožňava

Termín konania: 24. 10. 2018
Miesto konania výstavy: priestory Obchodno-kultúrneho centra v Rožňave (zodp. riaditeľka SOŠ technická RV),
Výstava a organizovanie workshopu:
24. 10. 2018: 9.00  hod. -  14.00 hod.- slávnostné otvorenie a prezentačná výstava
10.00 hod. - workshop za účasti  zástupcov OŠ ÚKSK, zástupcov odboru školstva mesta Rožňava, zástupcov zamestnávateľov,  ÚPSVaR-u, pre riaditeľov a výchovných a kariérnych poradcov ZŠ a riaditeľov SŠ.

Gelnica:

Termín konania: 25. 10. 2018
Miesto konania výstavy: priestory Gymnázia, SNP 1, Gelnica (zodp. riaditeľ Gym GL)
Prezentácia vzdelávania stredných škôl:  8.30 – 14.00 hod.,
Otvorenie výstavy a organizovanie workshopu:
8.30 hod. - slávnostné otvorenie,
10.00 hod. – workshop za účasti zástupcov OŠ ÚKSK, riaditeľov SŠ daného regiónu, zástupcov zamestnávateľov, CPPPaP a zástupcov mesta Gelnica pre riaditeľov, výchovných a kariérnych poradcov ZŠ. 

Autor/zdroj: Ing. Henrieta Kubová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.10.2018 12:54
Upravené: 26.10.2021 08:52

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001