Prax žiakov učebného odboru nástrojár na prevádzkových pracoviskách v Strednej odbornej škole Prakovce

Stredná odborná škola v Prakovciach dlhodobo pripravuje žiakov v učebnom odbore nástrojár v spolupráci s výrobnými organizáciami. V súčasnosti máme na praxi na prevádzkových pracoviskách v organizáciách BRIDGE - CNC, s.r.o., PRAKON spol. s r. o., LEMAKOR spol. s r. o.,  sedem žiakov druhého ročníka a sedem žiakov tretieho ročníka.

Žiaci sa pripravujú na povolanie a prechádzajú rôznymi pracovnými činnosťami od prípravy a montáže cez prácu na sústruhu, vŕtačke, fréze či brúske. Tí najlepší zvládajú nástrojárske práce, programovanie i prácu na CNC sústruhu alebo fréze.

Za vykonanú prácu sú žiaci odmeňovaní , napr. v mesiaci január (krátky mesiac) bola priemerná čistá odmena žiaka druhého ročníka 105 eur a najvyššia odmena u žiaka tretieho ročníka Marka Nováka 146 eur. Celkom títo 14 žiaci dostali v mesiaci január odmenu vo výške takmer 1 500 eur.

„Odmeny, ktoré vyplácame žiakom vykonávajúcim prevádzkovú prax na základe zmluvy v našej organizácii, si žiaci skutočne za odvedený výkon zaslúžia a my sme radi, že priamo v Prakovciach máme školu, ktorá pripravuje žiakov vyslovene pre naše potreby“ povedal nám Ing. Ján Boroš, konateľ spoločnosti BRIDGE - CNC, s.r.o.

S prácou žiakov sú spokojní aj zamestnávatelia, ktorí hodnotia ich výkon v rozmedzí od 70 do 100% a na základe tohto hodnotenia im vyplácajú za produktívne práce vyššie spomínané odmeny. Zamestnávatelia sú spokojní s vedomosťami žiakov v oblasti programovania CNC strojov, čo aj významne využívajú, traja z týchto žiakov napríklad výkonne vytvárajú programy pre CNC v jazyku Fanuc.

S výučbou programovania škola začala na základe požiadaviek výrobných organizácií zhruba pred necelými troma rokmi. Počas tohto obdobia sa žiakom venujeme na vyučovacích hodinách, v krúžkoch i osobne, vždy a všade tam, kde žiaci prejavujú záujem a snahu.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.03.2017 11:28
Upravené: 19.10.2021 17:23

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001