Oslavy 70. výročia založenia SOŠ Prakovce

Sú chvíle, keď rekapitulujeme doterajší vývoj. Chvíle, keď si vytvárame priestor na spomalenie, zhodnotenie uplynulého, prežitého, dosiahnutého.

Naša škola začala svoju púť 1. septembra 1949. V tomto školskom roku začala už svoj 70-ty školský rok. To nám ponúklo príležitosť bilancovať, pozrieť sa do minulosti, či zaspomínať si na ľudí, ktorí sa tu pri svojej práci stretávali.

70 rokov práce je dôvod, prečo si toto jubileum pripomenúť. Najstarší z učiteľov, majstrov odbornej výchovy či ďalších zamestnancov už opustili naše rady, niektorí zo žiakov sú už v dôchodku. Počas siedmich desaťročí vychovala škola, od roku 2002 v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK),  tisíce absolventov. Škola v minulosti prešla viacerými zmenami, transformovala sa zo strojárskeho učilišťa na širokospektrálne učebné a študijné odbory, zažila dobré i menej dobré časy, ale jedna vec sa nezmenila, a to chuť do práce zo strany zamestnancov. Vidieť to i na modernizácii budovy, dielne a vybavenia školy.

Preto sme sa mohli 27. septembra 2019 stretnúť na oslavách a privítať i významných hostí. So svojím príhovorom vystúpil i predseda KSK Ing. Rastislav Trnka, ktorý ocenil, že škola kráča s dobou a svojím vzdelávaním sa prispôsobuje aj novým trendom.“ Riaditeľovi školy Ing. Dušanovi Kluknavskému odovzdal pri tejto príležitosti Plaketu predsedu Košického samosprávneho kraja a zaželal SOŠ v Prakovciach mnoho absolventov, ktorí nájdu vo svojom povolaní nielen živobytie, ale aj radosť.

Pre všetkých hostí bol pripravený kultúrny program, v ktorom vystúpil Poddukelský umelecký ľudový súbor, po ktorom nasledovala prehliadka priestorov školy a recepcia.

Galéria čiernobielych fotiek pomohla prítomným zaspomínať si na začiatky i predchádzajúce obdobie tejto inštitúcie, ktorá sa spája so strojárstvom v našom regióne.

Autor/zdroj: Mgr. Eva Kubovčíková, zástupkyňa RŠ
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 07.10.2019 12:59
Upravené: 08.11.2021 13:52

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001