Nové skúsenosti v hotelovom a gastronomickom priemysle

Hotelová akadémia so sídlom v Košiciach v rámci podprogramu mobilít Leonardo da Vinci získala v roku 2013 od Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu najvyšší grant spomedzi 74 škôl. Vďaka grantu uskutočnila projekt „Nové skúsenosti v hotelovom a gastronomickom priemysle“.

Študenti školy v zahraničí Hotelová akadémia so sídlom v Košiciach (Južná trieda 10) sa každoročne snaží o obohatenie teoretického a odborného vzdelávania svojich žiakov. Žiaľ, v súčasnosti sa školám neponúka veľa nástrojov a podpory z domácich zdrojov na zvýšenie kvality vzdelávania. Jednou z možností je účasť v realizácii rôznych projektov. V rámci programu celoživotného vzdelávania a podprogramu mobilít Leonardo da Vinci, ktorý je financovaný zo zdrojov Európskej komisie, sa nám podarilo v roku 2013 získať od Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu najvyšší grant spomedzi 74 škôl. To bola pozitívna správa pre odštartovanie mobilitného projektu „Nové skúsenosti v hotelovom a gastronomickom priemysle“.

 

Mobility sme naplánovali na 18 mesiacov. Naším cieľom bolo poskytnúť študentom možnosť získať nové pracovné a iné odborné spôsobilosti v jazyku hostiteľskej krajiny, aj preto sme oslovili rôznych partnerov z členských štátov EÚ. Spoluprácu sa nám podarilo nadviazať s partnerskými organizáciami, ktoré sídlia v Nemecku, Francúzsku, Španielsku a v Estónsku. Do týchto štátov odcestovalo za novými skúsenosťami až 53 našich žiakov. Spočiatku ich odchod sprevádzala neistota a obavy. Nakoniec však svoju študijnú a pracovnú skúsenosť v mestách Lipsko, La Roche sur Yon, Uuemoisa, Läänemaa a Granada vyhodnotili vysoko pozitívne. 26. októbra 2014 sa skončil posledný turnus mobilít, môžeme teda v krátkosti bilancovať.

S radosťou konštatujeme, že naši zahraniční partneri zabezpečili pre žiakov všetky požiadavky deklarované formálnymi zmluvami (doprava, ubytovanie a stravovanie, kultúrne aktivity, logistická podpora atď.). Taktiež sa postarali o ich umiestnenie vo vhodnom podniku. Vďaka tomu mali stážisti možnosť aktívne pracovať v gastronomických, hotelových zariadeniach a v podnikoch cukrárenskej a pekárenskej výroby. Mohli priamo sledovať manažovanie týchto zariadení a organizáciu ich práce. Oboznámili sa s prístupom k zákazníkovi, s personálnou prácou v podnikoch a so starostlivosťou o zamestnancov aj klientov. Boli im sprostredkované nové a inovatívne poznatky a zručnosti v podobe moderných technologických postupov pri výrobe nových produktov, ako aj súčasných trendov v hotelových službách a v technike obsluhy. Žiaci si zlepšili jazykové znalosti, zvýšilo sa im sebavedomie, sú flexibilnejší, adaptabilnejší a kreatívnejší. Mnohým bola ponúknutá ďalšia spolupráca aj po skončení mobility.

Rozvoj uvedených odborných, jazykových a osobnostných kompetencií (ktoré je ťažké získať výlučne v domácom prostredí) bol naším primárnym cieľom. Sekundárne sme sledovali implementáciu politiky ECVET do projektu, ktorá zefektívnila jeho celkovú úspešnú realizáciu. Vzdelávacie výstupy stážistov boli dopredu jasne formulované a partnermi odsúhlasené (Partnerský list, Memorandum o porozumení a Dohoda o vzdelávaní). Výkony stážistov, ich vedomosti a zručnosti, ktoré úspešne nadobudli v inom vzdelávacom systéme, boli následne formálne zdokumentované (žiak získal Certifikát nadobudnutých kompetencií a zručností), uznané ako súčasť formálneho vzdelania oboma stranami a prenesené do nášho vzdelávacieho systému.

Kladne hodnotíme úroveň zhody medzi pôvodne stanovenými cieľmi a záverečnými výstupmi mobility. Na základe týchto pozitívnych skúseností, sa aj naďalej budeme usilovať predstaviť teoretické a odborné vzdelávanie, ktoré ponúkame naším žiakom, ako príťažlivé a pútavé.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 04.11.2014 06:00
Upravené: 16.10.2021 11:00

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001