Nenaplnený počet žiakov prijímaných do tried prvého ročníka

V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka.

Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK budú realizovať prijímacie skúšky na nenaplnený počet miest dňa 22. júna 2021. Prehľad voľných miest.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 07.06.2021 12:52
Upravené: 31.01.2022 16:04

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001