Náš smer – finančne gramotný podnikateľ

Učitelia a majstri SOŠ Prakovce 282 majú už druhý školský rok možnosť absolvovať vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti, ktoré schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Po absolvovaní rozvojového projektu zameraného na finančné vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ktorý sa realizoval na našej škole v roku 2015 pod názvom Finančne gramotný pedagóg & finančne vzdelaný žiak, sme aj v tomto roku zareagovali na výzvu MŠVVAŠ SR. Opäť sa nám podarilo získať finančné prostriedky na realizáciu ďalšieho projektu pod názvom Náš smer – finančne gramotný podnikateľ. Cieľovou skupinou sú učitelia a majstri odborného výcviku a je realizovaný formou cyklického kurzu.

V rámci projektu sme počas jesenných prázdnin cestovali do hlavného mesta Bratislavy. V prvý deň sme navštívili firmu Volkswagen Slovakia, a. s., ktorá patrí k našim najväčším slovenským zamestnávateľom aj exportérom v SR. Sprievodcovia nás previedli obrovskými výrobnými halami s tou najmodernejšou technikou automobilového priemyslu. Popoludnie sme strávili prehliadkou Bratislavského hradu a pozreli sme si i výstavy Svedectvo času či Z cechovej truhlice. Z archeologických nálezov nám učarovali aj staré keltské mince. Na druhý deň sme absolvovali výstavu  Od slovenskej koruny k euru v NBS. Dozvedeli sme sa, prečo sa európske štáty integrovali do Európskej únie a eurozóny, ako vznikajú a končia mince, ako vznikajú a končia bankovky, prečo potrebujeme poznať ochranné prvky bankoviek.

Ukončením projektu bude obhajoba vlastného podnikateľského zámeru a tvorba propagačných materiálov.

Tento vzdelávací proces je nastavený tak, aby nám priniesol praktické skúsenosti a rozvíjal aj naše zručnosti v oblasti finančnej gramotnosti, ktoré potom prenesieme na svojich žiakov.

Web SOŠ Prakovce

Autor/zdroj: Eva Kubovčíková - SOŠ Prakovce
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 04.11.2016 12:35
Upravené: 16.10.2021 16:33

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001