Na tému Európskej únie v Prakovciach

Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku v Bratislave vyhlásila súťaž EUROSCOLA 2014 pre študentov stredných škôl vo veku 16 až 18 rokov. Cieľom tejto súťaže je posilniť verejnú debatu o Európe a vyhrať účasť na programe Euroscola v Štrasburgu v roku 2014.

Zapojiť sa do súťaže je možné tak, že študenti školy usporiadajú podujatie, ktorého cieľom bude diskusia o Európskej únii, jej možnom smerovaní, úspechoch i problémoch, o členstve Slovenska v Európskej únii a o mieste mladých ľudí v Európskej únii. Stredná odborná škola v Prakovciach sa rozhodla zúčastniť sa súťaže, a preto v utorok 5. novembra 2013 zorganizovala seminár (prezentáciu) a diskusiu na zvolenú tému Pracovné miesta – Zamestnanosť mladých. Pozvanie prijala poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Smolková, poslanec Národnej rady SR Antonín Cicoň, starosta Prakoviec Miroslav Pisko, Dionýz Hochel z informačnej kancelárie Európskeho parlamentu v Bratislave a Peter Malatinský z informačného centra Europe Direct zo  Spišskej Novej Vsi.

Okruhy možných tém sú nasledovné:

  • Voľby do Európskeho parlamentu 2014 - Tentoraz je to iné (nové právomoci EP).
  • Hospodárstvo - Východiská z krízy
  • Pracovné miesta - Zamestnanosť mladých
  • Kvalita života v Európe (zdravie, ochrana údajov a súkromie, rozhodnutia a práva spotrebiteľov, kvalita potravín a potravinová bezpečnosť, ochrana obetí - deti online a obeti zločinov, životné prostredie a jeho ochrana)
  • Peniaze - Investovanie v Európe
  • EÚ vo svete
  • Európsky rok zosúladenia pracovného a rodinného života 2014

Prednášok o Pracovných miestach a zamestnanosti mladých sa zúčastnili žiaci 1. a 2. ročníka nadstavbového štúdia a 4.ročníka študijného odboru obchodná akadémia. S veľkým záujmom sa stretla prednáška europoslankyne Smolkovej na tému EÚ vo svete. O prepojení národných a územných správ s európskymi hovorili páni Cicoň a Pisko. Informačnú kanceláriu Európskeho parlamentu v Bratislave predstavil pán Dionýz Hochel, ktorý prítomných žiakov vyzval do diskusie a aktívnych odmeňoval darčekom – USB kľúčom. Záver patril pánovi Malatinskému, ktorý zhrnul všetky informácie o Európskej únii, poďakoval sa prítomným žiakom za pozornosť a zaželal im veľa úspechov v súťaži Euroscola 2014.

Veríme, že naše úsilie nevyjde na zmar, naša škola uspeje v uvedenej súťaži a v roku 2014 sa vybraní žiaci zúčastnia pobytu v Štrasburgu.

 

Autor/zdroj: vj, vk
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.11.2013 06:00
Upravené: 14.10.2021 13:42

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001