Na Obchodnej akadémii v Michalovciach pribudla zelená stena aj 7 zmodernizovaných učební

Vegetačná stena víta návštevníkov školy priamo pri vstupe, odborné učebne boli komplexne zrekonštruované a vybavené najnovšou IKT technikou 

Košický samosprávny kraj pokračuje v realizácii zelených opatrení na svojich stredných školách. Najnovšie pribudla zelená stena aj na Obchodnej akadémii v Michalovciach. Nachádza sa v interiéri školy, tvoria ju hydroponické rastliny, ktoré sa pestujú v minerálnom substráte bez organickej zeminy a zakorenené sú vo vodppriepustnej vnútornej nádobe. Vďaka tomu sú menej náročné na polievanie, hnojenie či presádzanie.

„Chceme byť zeleným krajom a lídrom v zelených opatreniach, preto ma teší, že ďalšia naša župná škola zrealizovala takúto vegetačnú stenu. Okrem michalovskej obchodnej akadémie sa takáto stena tvorená z rastlín nachádza ešte na Strednej zdravotníckej škole v Rožňave a Strednej priemyselnej škole stavebnej a geodetickej v Košiciach. Zelené steny nemajú len estetickú funkciu, pomáhajú tiež pohlcovať prach, zvlhčovať vzduch a v prípade interiérov stredných škôl majú aj edukačný charakter,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Zelenú stenu zrealizovala škola v rámci projektu Young4Climate – Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy. Samotná stena sa nachádza vo vstupnej hale školy, v strede má výrez, v ktorom je zobrazené nové logo školy. Živé rastliny sú umiestnené na ploche 4,4 m2.

Súčasťou projektu financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu bola aj komplexná rekonštrukcia siedmich odborných učební. „Vďaka tomuto projektu sa nám podarilo zrealizovať stavebné a rekonštrukčné práce v siedmich učebniach. Šesť z nich využívame na vyučovanie odborných ekonomických predmetov a jedna učebňa slúži ako jazykové laboratórium. Učebne boli vybavené najnovšou IKT technológiou, notebookmi alebo počítačmi a tiež interaktívnymi tabuľami, tlačiarňami a vizualizérmi. Ich súčasťou je aj nový moderný nábytok. Veríme, že aj vďaka týmto technológiám budú mať žiaci vyššiu motiváciu dosahovať dobré študijné výsledky a zvýši sa kvalita vzdelávania na našej škole,“ povedala riaditeľka Obchodnej akadémie v Michalovciach Dana Kerekešová.

Rekonštrukcia a vybavenie odborných učební vrátane realizácie zelenej steny si vyžiadali takmer 188 000 eur, z toho približne 20 000 eur poskytol zo svojho rozpočtu Košický samosprávny kraj. Cieľom projektu je zvýšenie kvality odborného vzdelávania, prípravy a praktických zručností žiakov pre potreby trhu práce.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Andrea Štefanová
Vytvorené: 07.05.2024 07:25
Upravené: 07.05.2024 08:47

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001