Možnosti efektívnej spolupráce škôl a firiem

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom pozýva na seminár s názvom Možnosti efektívnej spolupráce škôl a firiem, ktorý bude zorganizovaný v rámci projektu IWBLabs financovaného programom Erasmus+.

Seminár sa uskutoční, dňa 16.10.2018, v priestoroch Úradu Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, Košice, miestnosť 310.

Projekt IWBLabs navrhuje aplikáciu vzdelávania založeného na praxi s cieľom zvýšiť motiváciu študentov. Ide o vzdelávaciu stratégiu, ktorá poskytuje študentom skúsenosti priamo z reálnej práce, vďaka čomu sú zručnosti získané v škole lepšie využiteľné v reálnom prostredí pracoviska. Táto metóda môže vhodne dopĺňať systém duálneho vzdelávania.

Medzi projektové výsledky patrí

  • Knižnica e-learningových video lekcií v oblasti marketingu a manažmentu
  • Zbierka rozhovorov s úspešnými podnikateľmi (príklady úspešných firiem z viacerých krajín)
  • Príručka pre organizovanie medzinárodných stáží
  • Platforma pre manažment individuálnych stáží

Seminár je organizovaný s cieľom oboznámiť verejnosť s výstupmi projektu IWBLabs, a zároveň s aktivitami rôznych organizácií v oblasti duálneho vzdelávania, v oblasti komunikácie škôl a firiem a v oblasti podpory podnikania.

Autor/zdroj: Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.10.2018 13:00
Upravené: 26.10.2021 08:51

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001