Mosty bez bariér v Pribeníku

Festival tvorivosti a spolupráce zdravotne znevýhodnených a zdravých mladých ľudí pripravuje Košický samosprávy kraj v areáli Strednej odbornej školy v Pribeníku na začiatku školského roka. Inšpiráciou bolo pri zrode festivalu podujatie v meste Xanten v partnerskom nemeckom Porýní.

Jeden zo stánkovV parku pri historickom kaštieli Majláthovcov sa schádzajú študenti z desiatok stredných škôl z Košického kraja. Prezentujú svoju činnosť spolu so špeciálnymi školami a zariadeniami sociálnych služieb na území kraja. Príležitosť vidieť na jednom mieste výsledky práce stredoškolákov a ich pedagógov, klientov zariadení sociálnych služieb využívajú aj primátori a starostovia miest a obcí, poslanci regionálnej samosprávy i žiaci základných škôl z regiónu.

 

Celodenný festival s ukážkami remesiel, kaderníckym a kozmetickými prezentáciami, módnymi prehliadkami, barmanskou šou, gurmánskymi špecialitami, športovými súťažami, jazdeckou školou, aranžovaním kvetín, ukážkami práce kynológov sprevádza po celý deň kultúrny program s vystúpeniami mladých umelcov.

Návštevníci môžu na vlastné oči vidieť, čo dokážu ich rovesníci z rôznych odborných škôl, v čom vynikajú a čomu venujú svoj čas. M§žu ochutnať regionálne špeciality, dať si upraviť účes, vyskúšať život zachraňujúce úkony, alebo zmerať si sily v športových disciplínach s budúcimi reprezentantmi. O dobrú náladu sa v pribeníckom areáli starajú aj žiacke hudobné skupiny

Problematika integrácie detí telesne a mentálne znevýhodnených mladých ľudí v našej spoločnosti je problematikou, o ktorej často rozprávame, ale prakticky sa jej venujeme len veľmi málo. Pedagógovia na stredných školách sa často obávajú učiť v triedach, kde sú tieto deti integrované. Problémom je práve neznalosť a málo informácií o ich potrebách a o ich vzdelávaní. Krajiny Európskej únie sú dnes v riešení spolužitia zdravých a hendikepovaných detí a v tolerantnom správaní voči nim podstatne ďalej. Je dôležité už overené postupy z  krajín Európskej únie preberať a zavádzať i u nás.

Stavanie mostu medzi zdravými a hendikepovanými deťmi je cesta na ich spoznávanie, pochopenie jeden druhého. Mosty bez bariér sú akciou pre široké okolie, pre žiakov, ich rodičov, obyvateľov nielen z blízkeho okolia, ale každého, kto sa chce podieľať na jeho stavaní.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.09.2014 06:00
Upravené: 16.10.2021 10:57

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001