Žiaci benefitujú z inovatívneho projektu „Moje budúce povolanie – moje hobby“, ktorý získal financovanie z programu Erasmus+

Stredná odborná škola technická, v Michalovciach bola úspešná pri získavaní financovania z programu Erasmus+.

Logá subjektov projektu

V novembri minulého roku reagovala naša škola SOŠT Michalovce na výzvu 2018 programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu jednotlivcov.

Vypracovali sme projekt pod názvom „Moje budúce povolanie – moje hobby“ a na základe prihlášky nám bol vo výberovom konaní schválený grant v plnej výške 47 997.- Eur na jeho realizáciu.

V rámci projektu sa realizovali tri mobility. Účastníci vykonávali prax po dobu14 dní v zahraničných firmách, boli pre nich spracované jednotky výsledkov učenia ECVET podľa príslušných odborov.

Účastníci stáže v Taliansku slovenskí a talianski študenti na spoločnom výlete v meste TurínPrvá mobilita sa skončila 14.10.2018. Šiesti študenti našej školy odboru mechanik mechatronik vycestovali do Talianska a pracovali vo firmách Nazari Automazioni, LaRa a Supertino po dvojiciach. Túto stáž sprostredkovala koordinátorka projektu Mgr. Monika Bongová v spolupráci so zástupcom Licea G. B. Bodoni Flaviom Girodengom v talianskom meste Saluzzo. Chlapci bývali v rodinách talianskych študentov a potom pricestovali títo šiesti študenti k nám na Slovensko. Taktiež bývali v rodinách a všetci pracovali vo firme BSH Michalovce, ktorá je partnerom našej školy v rámci duálneho vzdelávania. Vedenie firmy súhlasilo s účasťou na mobilite a umožnilo talianskym študentom vykonávať prax na jej pracoviskách. Ich mentorom bol počas dvoch týždňov Mgr. Jaroslav Šutaj-Eštok.

Stážisti v Tatre v KopřivniciachĎalšie dve mobility sa realizovali v Českej republike v spolupráci so sprostredkovateľskou agentúrou. Desiati študenti odboru mechanik mechatronik vycestovali do mesta Kopřivnice a od 14.10. – 27.10.2018 pracovali vo firmách Tatra Metalurgie a Tawesco a nakoniec desiati študenti odboru mechanik elektrotechnik pracovali od 4.11.-17.11.2018 vo firme Energorozvody v meste Javorník. Účastníci mobilít v ČR mali zabezpečené ubytovanie v penzióne a stravu tri krát denne. Sprevádzali ich pedagógovia Ing. Jaroslav Melikant v Kopřivniciach a Vladimír Penzeš v Javorníku, v každej firme mali študenti aj svojho mentora.

Elektrotechnici v Energorozvodoch v JavorníkuŠiesti študenti našej školy dostali certifikáty z talianskych firiem, v ktorých pracovali. Piati študenti dostali certifikát firmy Tatra Metalurgie, piati certifikát firmy Tawecso a desiati certifikát firmy Energorozvody. Všetci dvadsiati šiesti účastníci mobilít získali aj Europass mobility.

Šiestim talianskym študentom odovzdal 26.10.2018 zástupca SOŠT Michalovce Ing. Rastislav Hreško, v mene manažéra projektu Ing. Jaroslava Kapitana riaditeľa školy, certifikáty firmy B.S.H. Michalovce.

Mechanici mechatronici v Tawescu KopřivniceAbsolvovanie mobilít pomohlo účastníkom rozvinúť ich odborné a osobné zručnosti v prostredí zahraničných firiem, čo je veľkým prínosom pre ich budúce povolanie, ale tiež  zaujímavá životná skúsenosť.

Projekt sa snaží podporovať väčšiu možnosť uplatnenia študentov na pracovnom trhu, stážisti si zvyšujú svoju odbornosť, získavajú prax v cudzojazyčnom prostredí. Taktiež podporuje rozvoj osobnosti, kladie dôraz na mravné a etické hodnoty človeka, zvyšuje personálne kompetencie stážistov – komunikatívnosť, asertívne chovanie, toleranciu, adaptabilitu, slušné správanie. Medzi ďalšie výhody patrí tiež zlepšenie stážistov v cudzích jazykoch, tiež sa rozšírilo ich kultúrne povedomie tým, že spoznali odlišnú krajinu a jej zvyky. Predpokladáme tiež, že výsledky projektu sa premietnu aj v ďalšom priebehu praxe na škole.

Erasmus+ je programom Európskej únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport s rozpočtom 14,7 miliárd EUR na obdobie rokov 2014 až 2020. Na Slovensku je program administrovaný organizáciami SAAIC (v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy) a Iuventa (v oblasti mládeže a športu).

Koordinátorka projektu Mgr. Monika Bongová: „Vďaka finančnej podpore z programu Erasmus+ zažilo 26 študentov našej školy niečo, na čo nikdy nezabudnú, vycestovali do zahraničia a mali možnosť pracovať v zahraničných firmách. Všetci boli naozaj nadšení, mnohí z nich ešte v zahraničí nikdy neboli“.

Viac informácií o projekte nájdete na webe našej školy www.sostmi.sk
Viac informácií o možnostiach finančnej podpory projektov nájdete na: www.erasmusplus.sk

logo Erasmus+

Autor/zdroj: Mgr. Monika Bongová - koordinátorka projektu
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 29.11.2018 17:00
Upravené: 26.10.2021 09:46

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001