Kraj ukončil výstavbu multifunkčnej telocvične v Spišskej Novej Vsi

Nová telocvičňa je súčasťou Gymnázia na Javorovej ulici, slúžiť bude pre potreby žiakov, športovým klubom aj verejnosti. Jej výstavba trvala takmer rok.

Košický samosprávny kraj ešte pred letnými prázdninami ukončil výstavbu novej telocvične v Spišskej Novej Vsi. Jej slávnostné otvorenie sa konalo v stredu 26. júna za účasti predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku. Nová telocvičňa sa nachádza na pozemkoch kraja, na ulici Za Hornádom. Jej výstavba sa začala v júli minulého roka, kedy bolo vydané stavebné povolenie, práce tak trvali necelý rok.

„Košický samosprávny kraj sa dlhodobo snaží rozvíjať športovú infraštruktúru, vytvárať možnosti pre športovanie a motivovať najmä mladých ľudí, aby športovali. Som preto rád, že aj pri tomto projekte sme premenili vizualizácie na skutočnosť a na Spiši vyrástla nová multifunkčná telocvičňa s možnosťami pre viacero kolektívnych športov. Jej výstavba stála takmer 4,3 milióna eur, športové vybavenie tvoria najmodernejšie zariadenia. Využívať ju budú môcť žiaci gymnázia, ale aj široká verejnosť a športové kluby, najmä v čase mimo vyučovacích hodín,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Nová telocvičňa má rozmery 65 krát 26 metrov a tvoria ju dva výškovo rozdielne bloky. Blok A tvorí zázemie telocvične, kde je vstupná chodba, oddychová a čakacia zóna ako aj šatne s kapacitou pre 80 športovcov, kabinety pre trénerov a učiteľov a hygienické zariadenia. Súčasťou zázemia sú tiež skladové priestory pre športové náčinie. Blok B tvorí multifunkčná telocvičňa s využitím pre kolektívne športy ako volejbal, tenis, futsal, hádzanú, basketbal či florbal. Nová telocvičňa má aj teleskopické tribúny s kapacitou pre 125 ľudí. Jej maximálna súhrnná kapacita je 150 ľudí. Súčasťou objektu je aj parkovisko. Novú telocvičňu bude škola využívať na vyučovanie telesnej výchovy, tréningy žiakov aj na organizáciu športových súťaží a podujatí.  

„Naša škola síce má jednu telocvičňu, no je menšia a kapacitne nepostačuje pre potreby žiakov. Vítame preto otvorenie tejto novej telocvične, ktorá má navyše moderné športové vybavenie. Keďže hracia plocha sa dá rozdeliť na dve časti, telesnú výchovu tu môže mať naraz aj viac tried. Priestory telocvične tiež plánujeme využívať na organizovanie rôznych športových podujatí,“ povedala riaditeľka Gymnázia, Javorová 16 v Spišskej Novej Vsi, Ingeborg Skalská.

Objekt telocvične tvorí oceľová konštrukcia, ktorá je postavená na betónových základoch, jej súčasťou je energeticky úsporný obalový plášť. Budova má najmodernejšie technológie merania a regulácie energií, samotná telocvičňa je vybavená špičkovým LED osvetlením a ozvučením. Na jej výstavbu bolo použitých viac ako 2000 metrov potrubí, 1850 metrov káblov a zakotvených bolo 871 tyčových kotiev.

Na výstavbu telocvične získal Košický samosprávny kraj 1 100 000 eur z výzvy Fondu na podporu športu – Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry, v ktorej bol úspešný, zvyšnú časť, takmer 3 200 000 eur financoval z úveru z Európskej investičnej banky.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Andrea Štefanová
Vytvorené: 26.06.2024 09:14
Upravené: 26.06.2024 09:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001