Koncoročné vysvedčenia si prevezme viac ako 22-tisíc žiakov župných stredných škôl

Brány stredných škôl opúšťajú aj prví absolventi nových študijných odborov, a to inteligentné technológie, programovanie digitálnych technológií a správca inteligentných a digitálnych systémov. Celkovo končí na stredných školách 5 791 absolventov.

Koncoročné vysvedčenia si v piatok 28. júna prevezme aj 22 077 žiakov župných stredných škôl. V školskom roku 2023/2024 končí 5 791 absolventov, ktorí študovali na jednej zo 64 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Brány strednej školy opúšťajú aj prví absolventi nových odborov, a to inteligentné technológie, programovanie digitálnych technológií a správca inteligentných a digitálnych systémov, ktorí študovali na SOŠ informačných technológií na Ostrovského ulici v Košiciach.

„Tieto nové študijné odbory sme zaviedli na základe požiadaviek zamestnávateľov v oblasti IT, ktorí sú zameraní na vývoj softvérových riešení. Ich absolventom sa tak otvárajú široké možnosti uplatnenia či ďalšieho štúdia. Okrem toho vysvedčenie si po prvýkrát prevezmú aj študenti medzinárodného programu IB Diploma Programme, ktorý sme v tomto školskom roku otvorili na Gymnáziu, Šrobárova 1 v Košiciach ako jedinej strednej škole na východnom Slovensku. Študijný program je zakončený medzinárodnou maturitnou skúškou, ktorú akceptujú aj svetové univerzity a vysoké školy . Teší ma, že aj zo strany žiakov je záujem o tieto nové študijné odbory a medzinárodný program a že v rámci nich dosahujú skvelé výsledky,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Žiaci župných stredných škôl dosiahli aj v tomto školskom roku množstvo úspechov na stredoškolských olympiádach, či medzinárodných súťažiach. Na olympiáde mladých géniov v kategórii Science sa študentka Gymnázia, Šrobárova 1 v Košiciach kvalifikovala na Genius Olympiad v New Yorku, kde sa prebojovala v silnej konkurencii 450 mladých vedcov. Robotický tím Gymnázia Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou zase reprezentoval Slovensko na svetovom šampionáte robotickej súťaže Western Edge Open v Kalifornii, kde z 82 tímov z celého sveta získal až dve trofeje. A darilo sa aj žiakom SOŠ informačných technológií na Ostrovského ulici v Košiciach, ktorí v národnom finále Hydrogen Horizon Grand Prix Pro získali až tri prvé miesta a v septembri sa zúčastnia svetového finále, ktoré sa bude konať v Kalifornii.

Kraj aj v tomto roku výrazne podporoval talentovanú mládež, prehĺbil spoluprácu so školskými parlamentmi, a to aj prostredníctvom spolupráce so Študentským parlamentom Košického kraja, a modernizoval aj priestory škôl či ich materiálno-technické vybavenie. Župné stredné školy sa už po tretíkrát mali možnosť zapojiť do súťaže LAB IT Creativity, v rámci ktorej vznikli na piatich školách nové plne vybavené školské laboratóriá. Na Strednej odbornej škole techniky a remesiel v Kráľovskom Chlmci pribudlo nové školské autocentrum, ktoré slúži na odborný výcvik žiakov. Stredná priemyselná škola technická na Hviezdoslavovej ulici v Spišskej Novej Vsi sa premenila na zelenú, kraj tu ukončil projekt rozsiahlych vodozádržných opatrení vrátane zelenej strechy či vegetačných stien. Zelená stena bola zrealizovaná aj na Obchodnej akadémii v Michalovciach, kde bolo okrem toho zmodernizovaných 7 odborných učební. V tomto školskom roku tiež otvorilo nové vonkajšie športovisko Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach, nová multifunkčná telocvičňa zase pribudla pri Gymnáziu, Javorová 16 v Spišskej Novej Vsi.

V budúcom školskom roku chystá kraj opäť ďalšie novinky. Na Gymnáziu, Šrobárova 1 v Košiciach bude otvorený stredný stupeň medzinárodného vzdelávacieho programu IB – Middle Year Programme, ktorý pripravuje žiakov na medzinárodne uznávanú maturitnú skúšku v pokračujúcom IB Diploma Programme. Okrem toho bude po prvýkrát spustený študijný odbor učiteľstvo v materských školách a vychovávateľstvo, a to na Obchodnej akadémii v Rožňave. Na SOŠ Jána Bocatia v Košiciach sa zase po dlhých rokoch vráti odbor hotelová akadémia a košická Hotelová akadémia, Južná trieda 10 otvára odbor podporujúci rozvoj nášho kraja služby v cestovnom ruchu.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Andrea Štefanová
Vytvorené: 26.06.2024 15:20
Upravené: 01.07.2024 10:16

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001