Gymnázium Šrobárova ponúka nové programy v rámci medzinárodného vzdelávania IB

Žiaci sa po novom môžu prihlásiť na ekvivalent osemročného gymnázia alebo na štvorročné štúdium určené pre deviatakov.

Gymnázium, Šrobárova 1 v Košiciach sa od uplynulého školského roka 2022/2023 stalo súčasťou medzinárodnej siete IB World Schools. Ambicióznym žiakom škola ponúka od septembra 2023 prestížny International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP), prostredníctvom ktorého môžu získať medzinárodnú maturitu otvárajúcu  dvere na svetové univerzity. „Šrobárka“ pripravila pre nasledujúci školský rok ďalšiu novinku v rámci programu International Baccalaureate (IB), ktorá ponúkne žiakom aj štúdium v nižšom stupni medzinárodného vzdelávania.

„Teší ma, že od septembra 2024 bude možné už aj vzdelávanie v Middle Years Programme (MYP). Program MYP 0 predstavuje ekvivalent k štúdiu na 8-ročnom gymnáziu a je určený pre uchádzačov, ktorí ukončili 5. ročník základnej školy. Otvára sa s kapacitou 18 žiakov. Na MYP 4 sa môžu prihlásiť absolventi 9. ročníka základnej školy. Pre nich vyčlenil Košický samosprávny kraj 20 voľných miest,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. MYP program poskytuje rámec vzdelávania, ktorý podporuje žiakov v tvorivom, kritickom a reflexívnom myslení. Napomáha k rozvoju zručností v oblasti komunikácie, medzikultúrneho porozumenia a globálnej angažovanosti. Záujemcovia o štúdium získajú všetky potrebné informácie na webovej stránke školy www.srobarka.sk.

Prihlášky podávajú zákonní zástupcovia riaditeľovi strednej školy do 20. marca 2024. Prvý termín prijímacej skúšky sa bude konať 2. mája 2024, druhý termín 6. mája 2024.

Žiaci tiež môžu posielať prihlášky do 20. mája 2024 na už existujúci, dvojročný Diploma Programme (DP) s kapacitou 20 žiakov, ktorý je určený pre uchádzačov 2. a 3. ročníka strednej školy a pripravuje študentov na medzinárodnú maturitu a na úspešné zvládnutie štúdia na domácich a svetových univerzitách ako napríklad Harvard, Princeton, Oxford či  Cambridge. Výučba jednotlivých predmetov z oblastí prírodných i spoločenských vied, matematiky či umenia prebieha v anglickom jazyku. Slovenský jazyk ostáva na hodinách literatúry, ktoré sa zameriavajú na komplexnú analýzu diel domácej aj svetovej literárnej tvorby. Výberové konanie uchádzačov o štúdium sa uskutoční v termíne 5. júna 2024 v budove Gymnázia, Šrobárova 1, Košice.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Jana Jánošíková
Vytvorené: 20.02.2024 12:27
Upravené: 20.02.2024 12:39

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001