Gymnázium Poštová 9 je druhým najlepším gymnáziom na Slovensku

Vyplýva to z hodnotenia základných a stredných škôl, ktorý zverejnil Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO).

Gymnázium Poštová, ktorého zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, si obhájilo svoje minuloročné druhé miesto v rebríčku najlepších stredných škôl na Slovensku za rok 2022/2023. Vyplýva to z rebríčka Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO). V prvej tridsiatke top gymnázií z celého Slovenska sa nachádzajú aj košické Gymnázium Alejová 1 či Gymnázium Šrobárova 1.

 „Stredné školy, v zriaďovateľskej pôsobnosti Košickej župy, sa už dlhodobo umiestňujú na popredných miestach prieskumu INEKO a Gymnázium Poštová svoju pozíciu v top trojke z roka na rok úspešne obhajuje. Teší ma, že naše školy nezostávajú len pri „nutných“ základoch vyučovania, ale študentom aktívne ponúkajú bohatú škálu mimoškolských aktivít, zapájajú sa do medzinárodných projektov a výmenných programov,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Medzi 30 najlepších slovenských stredných odborných škôl patrí aj SPŠ elektrotechnická Komenského 44 Košice, Stredná zdravotnícka škola Moyzesova 17 Košice a Obchodná akadémia Akademika Hronca 8 v Rožňave.

Hodnotenia pri gymnáziách a SOŠ zohľadňujú externú časť a písomnú formu internej časti maturít, mimoriadne výsledky žiakov a nezamestnanosť absolventov. Nezamestnanosť absolventov má v hodnotení pri SOŠ vyššiu váhu než v prípade gymnázií, pretože absolventi gymnázií zväčša pokračujú v štúdiu na vysokých školách.

Pri všetkých školách prieskum zahŕňa výsledky za plynulé štyri školské roky, pričom novšie údaje majú pri hodnotení vyššiu váhu. Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. INEKO upozorňuje, že hodnotenie výsledkov žiakov nezohľadňuje rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces, napríklad teda rozdiely v sociálnom zázemí.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Jana Jánošíková
Vytvorené: 04.03.2024 12:32
Upravené: 04.03.2024 14:27

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001