Cvičné firmy z Obchodnej akadémie, Watsonova 61, Košice získali dve víťazné Naj... ocenenia

Cvičné firmy z Obchodnej akadémie, Watsonova 61, Košice získali dve víťazné Naj... ocenenia na jubilejnom 20. ročníku medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v Bratislave v dňoch 22. a 23.11.2018.

Stánok cvičnej firmy Banáno, s. r. o.Veľtrh cvičných firiem patrí k jedinečným podujatiam, kde sa prezentuje kreativita a flexibilita mladých ľudí, schopnosť pracovať v tíme, komunikovať, rozhodovať, robiť závery, kriticky a samostatne myslieť. Je to podujatie podporujúce podnikavosť a akcieschopnosť mladých ľudí. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem poskytuje možnosť komunikovať v cudzom jazyku, riešiť obchodné prípady, nadväzovať obchodné a partnerské vzťahy aj s podporou reálnych partnerov. Je to miesto, kde si žiaci môžu vyskúšať v priamom kontakte so zákazníkom všetko, čo sa v simulovanom prostredí trhu cvičných firiem naučili,  uviedla Gabriela Horecká zo Slovenského centra cvičných firiem.

Pán Michal Němec riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, ktorý je organizátorom a odborným garantom veľtrhu privítal zástupcov Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, Ministerstva financií SR a Ministerstva hospodárstva SR ako aj zástupcov mimovládnych organizácií venujúcich sa podnikateľom a vzdelávaniu, zamestnávateľov a partnerov cvičných firiem.

Tím cvičnej firmy Banáno, s. r. o. preberá ocenenie za Najlepšiu elektronickú prezentáciuPrítomným sa prihovoril pán Peter Krajňák, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR a históriu cvičných firiem na Slovensku v rámci jubilea predstavila pani Gabriela Horecká zo (SCCF).

Na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem 2018 súťažilo 37 cvičných firiem z celého Slovenska a 5 zo zahraničia 1 z Čiech, 1 z Maďarska, 3 z Rumunska.

Na jubilejnom 20. veľtrhu Obchodnú akadémiu Watsonova 61 Košice reprezentovali:

  • Cvičná firma Banáno, s. r. o., ktorej produktom sú výrobky z banánov a ktorej partnerom a podporovateľom je METRO Cash & Carry SR a
  • Cvičná firma In-energy, s. r. o., sa zaoberá nákupom a predajom elektriny a realizáciou úsporného verejného osvetlenia,  ktorú už viac ako 16 rokov podporuje jej partner VSE, a.s., z toho v posledných 4 rokoch  VSD, a.s.  

Tamara Vlčková prezentuje cvičnú firmu In-energy, s. r. o.V silnej konkurencii sa naši zástupcovia nestratili a získali dve hlavné ocenenia:

  • „Najlepšia elektronická prezentácia“ 1. miesto vyhrala cvičná firma Banáno s.r.o., ktorú prezentovali riaditeľka CF Veronika Balogová, s prispením maskota Igora Banána alias Jakuba Müllera
  • „Cenu Najlepšia reprezentantka cvičnej firmy“ získala Tamara Vlčková, ktorá zastupovala cvičnú firmu In-energy, s. r. o.. Táto cena je najvyšším individuálnym ocenením v súťaži.

Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice patrí medzi prvých osem škôl na Slovensku, ktoré pred viac ako dvadsiatimi rokmi začali realizovať výučbu podnikateľských zručností v predmete cvičná firma metódou „Learning by doing“, ktorá je podľa Fóra OECD 2015 najsilnejším trendom vo vzdelávaní.

Tamara Vlčková preberá cenu Najlepšia reprezentantka cvičnej firmyS našimi cvičnými firmami sa žiaci prostredníctvom medzinárodných projektov školy zúčastnili aktivít a veľtrhov v Prahe, Ostrave, Stalowej Woli a Helsinkách a samozrejme v Košiciach, kde naša škola v októbri 2018 usporiadala už 16. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4. Žiaci majú možnosť porovnať svoju invenciu, komunikatívnosť a prezentačné zručnosti so zahraničnou konkurenciou. Mnohým tieto skúsenosti získane už počas školy pomohli v rozbehu ich vlastnej firmy, informuje riaditeľ OA Watsonova Ing.  Peter Országh.

Blahoželáme všetkým členom našich cvičných firiem, ktorí vzorne reprezentovali našu Obchodnú akadémiu Watsonova 61, Košice.

Autor/zdroj: Ing. Peter Országh, riaditeľ školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.12.2018 13:00
Upravené: 26.10.2021 09:51

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001