Cestami-necestami (po bitevných poliach) k dnešnej Európe

Slovensko-francúzsky projekt k storočnici ukončenia 1. svetovej vojny a vzniku Československej republiky.

Logo projektuProjekt „Cestami-necestami (po bitevných poliach) k dnešnej Európe“ prebieha na Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach od 1. septembra 2018. Vznikol na základe výzvy francúzskej Misie k storočnici 1. svetovej vojny, Francúzskeho inštitútu na Slovensku a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Rôznymi  aktivitami (prednášky odborníkov, exkurzie, štúdium dobových materiálov) si žiaci Gymnázia Pavla Horova pripomínajú priebeh 1. svetovej vojny na východnom Slovensku a vznik československých vojenských jednotiek v družobnom meste Cognac vo Francúzsku.  Individuálnym výskumom a spoluprácou so Zemplínskym múzeom v Michalovciach a Klubom vojenskej histórie Beskydy v Humennom si dopĺňajú vedomosti o priebehu bojov 1. svetovej vojny na východnom Slovensku, o úlohe generála M. R. Štefánika pri vzniku ČSR a pripomínajú históriu vzniku gymnázia v Michalovciach r. 1922.

Žiaci Gymnázia Pavla Horova na návšteve vo FrancúzskuEurópsku dimenziu nadobudol projekt spoluprácou s gymnáziom v družobnom meste Cognac, s Lycée  Beaulieu. Počas návštevy tejto školy a mesta v dňoch 14.- 20.10.2018 žiaci spoločne navštívili pamätné miesta pôsobenia československých légií (múzeum v meste Darnay, cintoríny padlých čs. vojakov v mestách Cognac a Jarnac), diskutovali o prítomnosti a budúcnosti spoločnej Európy. Slovenskí žiaci sa predstavili  krátkym divadelným predstavením vo francúzskom jazyku a prezentovali Slovensko i tradičným folklórom.

Žiaci Gymnázia Pavla Horova na návšteve vo FrancúzskuVýznam tohto stretnutia i celého projektu vyjadrili obidve strany aj nápisom na spoločnom venci, položenom pri pamätníku padlých  legionárov a francúzskych vojakov v Jarnacu: Spolu včera, spolu dnes, spolu zajtra.

Veniec obetiam 1. svetovej vojnyAktivity projektu budú pokračovať do 30. novembra 2018. Záverečnú fázu bilaterálnej iniciatívy predstavuje slávnostné vyhodnotenie Slovensko-francúzskej výzvy 2018 spojené s prezentáciou realizovaných projektov, ktoré sa uskutoční dňa 11. decembra 2018 v Bratislave za účasti štátnej tajomníčky Ministerstva obrany Francúzskej republiky, pani Geneviéve Darrieussecq, štátnej tajomníčky Ministerstva školstva SR, pani Oľgy Nachtmannovej a generálneho riaditeľa francúzskej Misie k storočnici I. svetovej vojny, pána Josepha Zimeta.

Autor/zdroj: Helena Andreeva, koordinátor projektu
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.11.2018 08:05
Upravené: 26.10.2021 09:37

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001