Centrum popularizácie fyziky pri Gymnáziu Pavla Horova Michalovce – ScienceOpenLab.

Projekt môže vytvoriť priestor pre inšpiráciu učiteľov fyziky, podporiť prírodovedné vzdelávanie v zemplínskom regióne, a tým aspoň sčasti zabrániť odlivu mozgov do zahraničia.

Centrum popularizácie fyziky pri Gymnáziu Pavla Horova (GPH) je vďaka svojej polohe dostupné pre žiakov Košického aj Prešovského kraja.

Jeho cieľom je:

  • popularizácia prírodných vied,
  • vzbudenie záujmu o prírodné javy cez bádateľské aktivity,
  • aktívne osvojovanie si poznatkov vďaka experimentom,
  • prepájanie vedomostí s praxou,
  • vytvorenie a rozvíjanie pozitívneho vzťahu detí k fyzike
  • zvýšenie príťažlivosti štúdia prírodných vied.

Projekt môže vytvoriť priestor pre inšpiráciu učiteľov fyziky, podporiť prírodovedné vzdelávanie v zemplínskom regióne, a tým aspoň sčasti zabrániť odlivu mozgov do zahraničia. Centrum pozostáva zo štyroch laboratórií, tzv. ScienceOpenLabs, ktoré vedú viesť skúsení učitelia fyziky a informatiky. Tí si pre návštevníkov pripravili rôzne workshopy, semináre, školenia, prednášky a fyzikálne podcasty. Fyzika je dnes pre mnohé deti strašiakom. Vytratil sa u nich hlad po vedomostiach a hlbší záujem o riešenie problémov či bádanie. Sme presvedčení, že pre žiaka je experiment na hodine fyziky nevyhnutný. Aktívne si tak osvojuje vedomosti a prepája teóriu s praxou.

GPH je s aktuálnym počtom vyše 600 žiakov najväčším gymnáziom v Košickom samosprávnom kraji (KSK) a zároveň patrí medzi najkvalitnejšie gymnázia v rámci celého Slovenska. Poloha školy na Zemplíne, ktorý je popri Spiši a Gemeri najľudnatejším regiónom KSK a bohatá tradícia prírodovedného vzdelávania v rámci vzdelávacích modulov boli pre KSK východiskom k rozhodnutiu, aby do výzvy Nadačného fondu SEPS v Nadácii Pontis vstúpil práve s touto školou. Projekt získal grant vo výške 30 000 eur. Centrum má výbornú strategickú polohu pre žiakov základných a stredných škôl Košického aj Prešovského samosprávneho kraja a je dobre dostupné aj pre menej rozvinuté regióny. Zámerom KSK v spolupráci s GPH a partnermi projektu je aj takýmto spôsobom pôsobiť na myslenie žiakov a znížiť odliv intelektuálnej mládeže mimo Košického a Prešovského kraja.

Slávnostné otvorenie Centra popularizácie fyziky pri Gymnáziu Pavla Horova Michalovce - ScienceOpenLab sa uskutoční 3. 5. 2023 o 9.00 v priestoroch GPH v Michalovciach.

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 26.04.2023 16:00
Upravené: 25.01.2024 10:16

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001