Budúcnosť vzdelávania pre trh práce

Dňa 23. septembra 2019 sa uskutočnila konferencia s názvom Budúcnosť vzdelávania pre trh práce, ktorú organizoval Štátny inštitút odborného vzdelávania spolu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Konferencia sa konala v priestoroch Austrian Trend Hotel v Bratislave.

Konferencia si kládla za cieľ prezentovanie kvalitného odborného vzdelávania v súlade s potrebami trhu práce. Sprievodnou akciou tejto konferencie bola prezentácia najúspešnejších stredných odborných škôl.

Košický  kraj  reprezentovala Stredná odborná škola, Ostrovského 1 v Košiciach, ktorá prezentovala študijné odbory zamerané na vzdelávanie v oblasti IT technológií, predovšetkým na počítačové siete, programovanie, počítačovú bezpečnosť, počítačovú grafiku, virtuálnu realitu, smart technológie a iné.

„Vzhľadom na profiláciu Strednej odbornej školy, Ostrovského 1 v Košiciach bola konferencia pre našu školu veľkým prínosom. Umožnila nám prezentovať študijné odbory školy a reprezentovať náš kraj. Učitelia odborných predmetov so zameraním na IT sa zúčastnili prednášok, ktoré boli zamerané na rozvoj mäkkých zručností, využívanie moderných a progresívnych vyučovacích metód  v zmysle industry 4.0 a motivácie 3.0.  Celodenný program pod vedením zahraničných i domácich odborníkov vnímam ako inšpiratívny pre ďalšiu prácu našich pedagógov“, konštatuje  Ing. Elena Tibenská, riaditeľka školy.    

Jedným z významných zahraničných hostí bol Shyamal Majumdar, riaditeľ Medzinárodného centra pre technické a odborné vzdelávanie a prípravu UNESCO-UNEVOC, špičkový odborník v oblasti odborného vzdelávania s bohatými dlhoročnými skúsenosťami.

Autor/zdroj: Ing. Elena Tibenská, riaditeľka SOŠ
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 01.10.2019 11:00
Upravené: 08.11.2021 13:51

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001